Luận văn Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy tại trường cao đẳng nghề kinh tế - Kỹ thuật vinatex

LỜI CAM ĐOAN . i

MỤC LỤC . ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU . vi

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. . 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. . 1

3. Phương pháp nghiên cứu. . 2

4. Những đóng góp của luận văn. . 2

5. Kết cấu. . 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG . 3

1.1. Nhân lực và quản trị nhân lực. . 3

1.2. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực. . 6

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nhân lực. . 6

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nhân lực. . 7

1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nhân lực. . 8

1.3. Tạo động lực cho người lao động. . 9

1.3.1. Khái niệm. . 9

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực. . 11

1.3.2.1. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động. . 12

1.3.2.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức. . 13

1.3.3. Ý nghĩa của tạo động lực. . 15

1.3.4. Các học thuyết tạo động lực. . 15

1.4. Các phương hướng tạo động lực cho người lao động. . 22

1.5. Tóm tắt chương I: . 23

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ

GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT

VINATEX . 25

2.1. Một số nét về Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex. . 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. . 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY