Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành năm 1992 tại điều 56 qui định “Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động, nhà nước qui đinh về thời gian lao động chế độ nghỉ ngơi,chế độ bảo hiểm xã hội ” cho người lao động. Bộ luật lao động (5/7/ 1994)có 17 chương 198 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/1995, trong đó có chương IX nói về An toàn lao động và vệ sinh lao động. Ngoài ra trong các chương khác cũng có một số đIều liên quan đến bảo hộ lao động như chương VII nói về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,Chương X về những qui định riêng đối với lao động nữ, Chương XVI về Thanh tra nhà nước về lao động, xử phạp vi phạm pháp luật lao động. Đây là văn bản pháp luật chủ yếu về bảo hộ lao động ở nước ta. Ngày 20/01/1995 thủ tướng chính phủ ban hành nghị định 06/CP gồm 7 chương 24 diều để qui định chi tiết một số đIều của bộ luật lao động về an toàn lao đông và vệ sinh lao động.

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành năm 1992 tại điều 56 qui định “Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động, nhà nước qui đinh về thời gian lao động chế độ nghỉ ngơi,chế độ bảo hiểm xã hội ” cho người lao động.

Bộ luật lao động (5/7/ 1994)có 17 chương 198 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/1995, trong đó có chương IX nói về An toàn lao động và vệ sinh lao động. Ngoài ra trong các chương khác cũng có một số đIều liên quan đến bảo hộ lao động như chương VII nói về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,Chương X về những qui định riêng đối với lao động nữ, Chương XVI về Thanh tra nhà nước về lao động, xử phạp vi phạm pháp luật lao động. Đây là văn bản pháp luật chủ yếu về bảo hộ lao động ở nước ta.

Ngày 20/01/1995 thủ tướng chính phủ ban hành nghị định 06/CP gồm 7 chương 24 diều để qui định chi tiết một số đIều của bộ luật lao động về an toàn lao đông và vệ sinh lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY