Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Đông Anh

Số thuế GTGT và TNDN thu được của công ty TNHH năm 2008 tăng so với năm 2007 là do: số lượng công ty TNHH hoạt động kinh doanh trong năm tăng, hoặc cũng có thể là công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng có hiệu quả. Trong tất cả các loại hình chỉ có quỹ tín dụng là có số thuế GTGT và TNDN nộp giảm đi trong khi số lượng đơn vị kinh doanh không đổi điều này cho thấy các doanh nghiệp này nợ đọng trong năm 2008 tăng và có thể là công tác quản lý không tốt nên các doanh nghiệp này có thể trốn thuế hoặc có thể trong năm các doanh nghiệp này làm ăn không hiệu quả.

Số thuế GTGT và TNDN thu được của công ty TNHH năm 2008 tăng so với năm 2007 là do: số lượng công ty TNHH hoạt động kinh doanh trong năm tăng, hoặc cũng có thể là công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng có hiệu quả. Trong tất cả các loại hình chỉ có quỹ tín dụng là có số thuế GTGT và TNDN nộp giảm đi trong khi số lượng đơn vị kinh doanh không đổi điều này cho thấy các doanh nghiệp này nợ đọng trong năm 2008 tăng và có thể là công tác quản lý không tốt nên các doanh nghiệp này có thể trốn thuế hoặc có thể trong năm các doanh nghiệp này làm ăn không hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY