Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam định (artexport Nam Định)

MỤC LỤC .1

LỜI CAM ĐOAN.5

LỜI CẢM ƠN .6

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ .7

LỜI MỞ ĐẦU .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH

NGHIỆP.11

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CỦA DOANH

NGHIỆP 11

1.1.1. Khái niệm và phân loại thị trường.11

1.1.2. Khái niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm.14

1.2. KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN

PHẨM .16

1.2.1. Khái niệm về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.16

1.2.2. Nội dung của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.16

1.2.3. Nội dung của hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.18

1.3. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN

PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP .23

1.4. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ

TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN

PHẨM .25

1.4.1. Chỉ tiêu định lượng.25

1.4.2. Chỉ tiêu định tính.28

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ

TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP.28

1.5.1. Nhân tố khách quan .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY