Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhân sự tại công ty xe đạp - xe máy Đống Đa - Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ I.Công tác Quản trị và Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp 2.Công tác quản trị nhân sự 3.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự II.Nội dung của quản trị nhân sự 1.Phân tích công việc 2.Tuyển dụng nhân sự 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự III.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI I.Khái quát chung về doanh nghiệp 1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 3.Cơ cấu tổ chức của công ty 4.Nghành nghề kinh doanh của công ty 5.Môi trường kinh doanh của công ty II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty(98-99-00) 1.Phân tích kết quả sản xuất của công ty 2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh doanh 3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty III.Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty(98-99-00) 1.Tình hình quản lý nhân sự của công ty 1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty 1.2.Phân bổ nhân sự trong công ty 2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 3.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 3.1.Tình hình đào tạo nhân sự 3.2.Tình hình phát triển nhân sự 4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 5.Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI I.Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 1.Phân tích công việc 2.Tuyển dụng nhân sự 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự II.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới 2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

I.Công tác Quản trị và Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp

2.Công tác quản trị nhân sự

3.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự

II.Nội dung của quản trị nhân sự

1.Phân tích công việc

2.Tuyển dụng nhân sự

3.Đào tạo và phát triển nhân sự

4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

III.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công

tác quản trị nhân sự

1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự

2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI

I.Khái quát chung về doanh nghiệp

1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty

3.Cơ cấu tổ chức của công ty

4.Nghành nghề kinh doanh của công ty

5.Môi trường kinh doanh của công ty

II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty(98-99-00)

1.Phân tích kết quả sản xuất của công ty

2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh

doanh

3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

III.Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty(98-99-00)

1.Tình hình quản lý nhân sự của công ty

1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty

1.2.Phân bổ nhân sự trong công ty

2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty

3.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

3.1.Tình hình đào tạo nhân sự

3.2.Tình hình phát triển nhân sự

4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty

5.Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI

I.Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty

1.Phân tích công việc

2.Tuyển dụng nhân sự

3.Đào tạo và phát triển nhân sự

4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

II.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới

2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới

III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại

Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY