Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại công ty Giấy và Bao bì Phú Giang

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 2I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 21.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. 22.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BI PHÚ GIANG 22.1.CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY 22.2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 33. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 34 ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 84.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY KRAFT 84.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỘP CARTON 95. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 105.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH 105.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 106: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 116.1- CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU: 126.2- CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRÊN VỐN KINH DOANH : 126.3- CHỈ TIÊU TỔNG DOANH THU TRÊN VỐN LƯU ĐỘNG: 12II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 121. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY 121.1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN BỔ THEO TÍNH CHẤT 121.2. PHÂN BỐ THEO GIỚI TÍNH 121.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG 132. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 152.1 TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 152.2 HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG Ở CÔNG TY 162.2.1 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 162.2.2 CHÍNH SÁCH THƯỞNG PHẠT TRONG CÔNG TY : 192.3. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN SỰ 192.4. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG. 202.5 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 202.6 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 212.6.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 212.6.2 MỘT SỐ MẶT HẠN CHẾ: 22CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG. 22I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 221. MỤC TIÊU: 222. NHIỆM VỤ 23II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC: 231.CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC. 242. BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC: 273. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG 283.1 VỀ CÔNG VIỆC 283.2 ĐỀ BẠT NHÂN SỰ 294. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 31KẾT LUẬN 33

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 2

I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 2

1.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. 2

2.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BI PHÚ GIANG 2

2.1.CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY 2

2.2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 3

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 3

4 ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 8

4.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY KRAFT 8

4.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỘP CARTON 9

5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 10

5.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH 10

5.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 10

6: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 11

6.1- CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU: 12

6.2- CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRÊN VỐN KINH DOANH : 12

6.3- CHỈ TIÊU TỔNG DOANH THU TRÊN VỐN LƯU ĐỘNG: 12

II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 12

1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY 12

1.1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN BỔ THEO TÍNH CHẤT 12

1.2. PHÂN BỐ THEO GIỚI TÍNH 12

1.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG 13

2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 15

2.1 TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 15

2.2 HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG Ở CÔNG TY 16

2.2.1 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 16

2.2.2 CHÍNH SÁCH THƯỞNG PHẠT TRONG CÔNG TY : 19

2.3. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN SỰ 19

2.4. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG. 20

2.5 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 20

2.6 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG 21

2.6.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 21

2.6.2 MỘT SỐ MẶT HẠN CHẾ: 22

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG. 22

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 22

1. MỤC TIÊU: 22

2. NHIỆM VỤ 23

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC: 23

1.CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC. 24

2. BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC: 27

3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG 28

3.1 VỀ CÔNG VIỆC 28

3.2 ĐỀ BẠT NHÂN SỰ 29

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 31

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY