Luận văn Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã Đại Dương

PHỤ LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1 . Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp 31.1 . Vị trí , vai trò của việc tiêu thụ sản phẩm 31.1.1. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm. 31.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 41.1.3. Yêu cầu của việc tiêu thụ sản phẩm đối 51.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 61.2.1.Đặc điểm về sản xuất nông sản 61.2.2.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 71.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 71.3.1.Cung và cầu nông sản trên thị trường 71.3.2.Chất lượng hàng hóa và cơ cấu mặt hàng 101.3.3.Maketing và tổ chức kênh tiêu thụ 111.3.3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 111.3.3.2. Hoạch định kế hoạc tiêu thụ sản phẩm của htx 121.3.3.3. Nội dung các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ sản phẩm của htx công nghiệp 151.3.3.4. Các phương pháp chính nhằm hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 19Chương II : Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của htx Đại Dương 212.1.Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã Đại Dương 21 2.1.1. Hệ thống tổ chức hợp tác xã 212.1.2. Nhiệm vụ của HTX 222.2. Tổ chức thị trường tiêu thụ và các kênh phân phối 222.2.1.Tình hình tổ chức kênh tiêu thụ 222.2.2.Thị trường tiêu thụ của htx 232.3.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của htx 232.3.1.Kết quả kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của HTX 23Chương III : Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của htx 273.1.Phương hướng phát triển của htx 27 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã Đại Dương 283.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 283.2.2. Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nhu cầu các sản phẩm trong các khu vực thị trường khác nhau. 293.2.3. Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập được 313.2.4. Xác định nhu cầu mà htx có khả năng đáp ứng 33 3.2.5. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới. 34 3.2.6. Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm 40Kiến nghị và kết luận 43

PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 . Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp 3

1.1 . Vị trí , vai trò của việc tiêu thụ sản phẩm 3

1.1.1. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm. 3

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 4

1.1.3. Yêu cầu của việc tiêu thụ sản phẩm đối 5

1.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 6

1.2.1.Đặc điểm về sản xuất nông sản 6

1.2.2.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 7

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 7

1.3.1.Cung và cầu nông sản trên thị trường 7

1.3.2.Chất lượng hàng hóa và cơ cấu mặt hàng 10

1.3.3.Maketing và tổ chức kênh tiêu thụ 11

1.3.3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 11

1.3.3.2. Hoạch định kế hoạc tiêu thụ sản phẩm của htx 12

1.3.3.3. Nội dung các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ sản phẩm của htx công nghiệp 15

1.3.3.4. Các phương pháp chính nhằm hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 19

Chương II : Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của htx

Đại Dương 21

2.1.Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã Đại Dương 21

2.1.1. Hệ thống tổ chức hợp tác xã 21

2.1.2. Nhiệm vụ của HTX 22

2.2. Tổ chức thị trường tiêu thụ và các kênh phân phối 22

2.2.1.Tình hình tổ chức kênh tiêu thụ 22

2.2.2.Thị trường tiêu thụ của htx 23

2.3.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của htx 23

2.3.1.Kết quả kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của HTX 23

Chương III : Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của htx 27

3.1.Phương hướng phát triển của htx 27

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã Đại Dương 28

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 28

3.2.2. Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nhu cầu các sản phẩm trong các khu vực thị trường khác nhau. 29

3.2.3. Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập được 31

3.2.4. Xác định nhu cầu mà htx có khả năng đáp ứng 33

3.2.5. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và giữ vững

thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới. 34

3.2.6. Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm 40

Kiến nghị và kết luận 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY