Luận văn Một số giải pháp nâng nhằm cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần SeAbank chi nhánh Láng Hạ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NHTM VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1

1.1. NHTM và sự cần thiết huy động vốn 3

1.1.1. Khái niệm về NHTM 3

1.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM 4

1.1.3. Sự cần thiết phải huy động vốn của NHTM 6

1.2. Vốn kinh doanh của NHTM 7

1.2.1. Khái niệm về vốn kinh doanh của NHTM 7

1.2.2. Kết cấu vốn kinh doanh của NHTM 7

1.2.3. Cân đối giữa vốn và nhu cầu sử dụng vốn 10

1.3. Hiệu quả huy động vốn của NHTM 11

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn 11

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả huy động vốn 12

1.4.1. Huy động vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế 12

1.4.2. Huy động vốn tạo điều kiện cân bằng cung cầu tiền tệ, giảm lạm phát 12

1.4.3. Huy động vốn tạo điều kiện đưa tiền nhàn rỗi vào lưu thông,làm cho chúng có thể sinh lời 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP SEABANK 14

2.1 Khái quát về NHTMCP SeAbank 14

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 14

2.1.2 Cơ cấu và mô hình tổ chức bộ máy quản lý của NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ 15

2.1.3 Chức năng-nhiệm vụ của NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ 15

2.2 Thực trạng về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn tại NH TMCP SeAbank 17

2.2.1. Huy động vốn 17

2.2.2 Cơ cấu nguồn vôn huy động 18

2.2.3 Tình hình sử dụng nguồn vốn huy động 24

2.3 Kết quả,tồn tại và nguyên nhân thực trạng huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 30

2.3.1. Những kết quả đạt được 30

2.3.2 Những hạn chế và tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới 32

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP SEABANK LÁNG HẠ 34

3.1 Định hướng công tác tín dụng và huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 34

3.1.1 Về công tác huy động vốn 34

3.1.2 Về công tác sử dụng vốn 35

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 35

3.2.1 Giảm giá thành một đơn vị huy động vốn trên cơ sở giảm chi phí huy động vốn 35

3.2.2 Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 37

3.2.3 Có định hướng phát triển nguồn vốn phù hợp 38

3.2.4 Tăng cường các hoạt động Marketing NH 38

3.2.6 Mở rộng cho vay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 41

3.3 Một số kiến nghị 42

3.3.1. Đối với Nhà nước và các cấp chính quyền. 42

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 42

3.3.3. Đối với ngân hàng TMCP SeAbank. 43

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY