Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của tổng công ty hóa chất và phân bón thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .3

1.1 Quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh với chất lượng quản lý hoạt động và với chất

lượng đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp .3

1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp.11

1.3 Các nhân tố và hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý

doanh nghiệp.23

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN THUỘC TẬP

ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.34

2.1 Đặc điểm sản phẩm, khách hàng, công nghệ và hiệu quả kinh doanh.39

2.1.1 Các loại sản phẩm và đặc điểm của từng loại .39

2.1.2 Các loại khách hàng và đặc điểm của từng loại.39

2.1.3 Đặc điểm công nghệ.39

2.2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà máy PVFCCo:.40

2.2 Đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ CBQL của PVFCCo. .42

2.2.1 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo của đội ngũ

CBQL PVFCCo.42

2.2.2 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về cấp độ chuyên môn được đào tạo của

đội ngũ CBQL PVFCCo.44

2.2.3 Đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ CBQL PVFCCo: .44

2.2.4 Tổng hợp kết quả đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ CBQL

của PVFCCo: .46

2.3 Những nguyên nhân chất lượng chưa cao của đội ngũ CBQL PVFCCo.47

2.3.1 Nguyên nhân do qui hoạch thăng tiến, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá thành

tích đóng góp, đãi ngộ cán bộ quản lý chưa phù hợp.48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY