Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty cổ phần bia Hà nội – Hồng Hà

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN 5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC CÁC BẢNG 7

LỜI NÓI ĐẦU 10

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 12

1.1 Quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh với chất lượng quản lý hoạt

động và với chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp 12

1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh

nghiệp

20

1.3 Các nhân tố và hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ quản lý doanh nghiệp

32

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CBQL CỦACÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ 41

2.1 Đặc điểm sản phẩm - khách hàng, đặc điểm công nghệ và tình hình

hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà 43

2.1.1. Các loại sản phẩm và đặc điểm của từng loại 43

2.1.2. Các loại khách hàng và đặc điểm của từng loại 46

2.1.3. Đặc điểm công nghệ 47

2.1.4. Tình hình hiệu quả của hoạt động của Công ty trong một số năm

gần đây (2007 – 2011). 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY