Luận văn Một số giải pháp nân cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Danh mục các ký hiệu viết tắt 4

Lời mở đầu 5

Chương 1: Tổng quan về tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra

quyết định của nhà đầu tư

1.1. Vai trò của kế toán đối với hoạt động của thị trường chứng khoán 8

1.1.1. Vai trò cung cấp thông tin 8

1.1.2. Giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức phát hành 9

1.1.3. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán 9

1.1.4. Góp phần tăng cường quản lý đối với thị trường chứng khoán 10

1.2. Yêu cầu của thị trường chứng khoán đối với thông tin kế toán được

cung cấp

11

1.2.1. Tính thích hợp 12

1.2.2. Tính trọng yếu 13

1.2.3. Độ tin cậy 13

1.2.4. Tính so sánh 14

1.2.5. Tính kịp thời 14

1.2.6. Tính dễ hiểu 14

1.3. Các chỉ số tài chính 15

1.3.1. Đánh giá hiệu quả tài chính 15

1.3.2. Đánh giá rủi ro tài chính 20

1.4. Một số quan điểm truyền thống về vai trò của thông tin kế toán đối với

việc ra quyết định của nhà đầu tư

24

1.4.1. Các yếu tố cơ bản quyết định đến giá cổ phiếu 24

1.4.2. Vai trò của thông tin kế toán đối với việc ra quyết định của nhà đầu tư 27

1.5. Một số quan điểm về tính hữu dụng của thông tin kế toán 36

1.5.1. Quan điểm của hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ (FASB) 36

1.5.2. Quan điểm của hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế (IASB) 39

1.5.3. Một số luận điểm khác liên quan đến tính hữu ích của thông tin kế toán 40

1.5.4. Mô hình đánh giá tính hữu dụng của thông tin kế toán 42

1.6. Những tồn tại của VAS ảnh hưởng đến nhà đầu tư 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY