Luận văn Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho ngân hàng vpbank hòa bình giai đoạn 2011 - 2015

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN

LƯỢC KINH DOANH.4

1.1. CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.4

1.1.1 Chiến lược kinh doanh.4

1.1.2 Quản trị chiến lược kinh doanh.6

1.1.3. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh .8

1.1.4. Yêu cầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh.9

1.2. XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ HỆ THỐNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:.10

1.2.1. Nhiệm vụ chiến lược.10

1.2.2 Hệ thống mục tiêu chiến lược .11

1.2.3 Nguyên tắc khi xác định mục tiêu .11

1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .12

1.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô.12

1.3.2 Phân tích môi trường ngành .15

1.3.3 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp.18

1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC.21

1.4.1 Ma trận thị phần tăng trưởng BCG:.22

1.4.2 Ma trận McKinsey – GE (General Electric) .23

1.4.3 Phân tích SWOT và các kết hợp chiến lược: .25

1.5 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG.26

1.5.1 Tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng.26

1.5.2 Sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước.27

1.5.3 Đối thủ cạnh tranh .27

1.5.4 Các yếu tố nội tại của ngân hàng.28

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI

NHÁNH HÒA BÌNH.31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY