Luận văn Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 31. Vai trò và vị trí của các hoạt động marketing trong công ty kinh doanh 31.1. Vai trò 31.2.Vị trí của các hoạt động marketing 42. Phân định những nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 42.1. Nghiên cứu và phát triển marketing của công ty kinh doanh 42.2. Tổ chức marketing trọng điểm của công ty 62.3. Tăng cường nỗ lực marketing - Mix 82.4. Tổ chức phối thức bán hỗn hợp và các dịch vụ khách hàng 143. Nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của công ty kinh doanh 16Chương II: Thực trạng tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 181. Một số đặc điểm tổ chức và vận hành kinh doanh của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 181.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 181.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 191.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở kỹ thuật vật chất kinh tế của công ty 201.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua (năm 2001-2002) 242. Thực trạng tổ chức, hoạt động marketing của công ty 252.1. Hệ thống thông tin, quá trình nghiên cứu thị trường của Công ty 252.2. Thực trạng trọng điểm thị trường của Công ty 262.3. Thực trạng triển khai nỗ lực marketing - mix 282.4. Thực trạng kế hoạch hoá và kiểm soát hoạt động marketing của công ty 293. Đánh giá chung 303.1. Ưu điểm 313.2. Nhược điểm 313.3. Nguyên nhân 31Chương III: Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 331. Dự báo khái quát thị trường vật liệu thiết bị xây lắp và định hướng phát triển chiến lược của Công ty 332. Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 342.1. Đề xuất mô hình tổ chức marketing 342.2. Nghiên cứu marketing tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 362.3. Đề xuất hoàn thiện tổ chức nỗ lực marketing của Công ty 403. Một số kiến nghị vĩ mô nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động marketing của công ty 40Kết luận 43

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 3

1. Vai trò và vị trí của các hoạt động marketing trong công ty kinh doanh 3

1.1. Vai trò 3

1.2.Vị trí của các hoạt động marketing 4

2. Phân định những nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 4

2.1. Nghiên cứu và phát triển marketing của công ty kinh doanh 4

2.2. Tổ chức marketing trọng điểm của công ty 6

2.3. Tăng cường nỗ lực marketing - Mix 8

2.4. Tổ chức phối thức bán hỗn hợp và các dịch vụ khách hàng 14

3. Nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của công ty kinh doanh 16

Chương II: Thực trạng tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 18

1. Một số đặc điểm tổ chức và vận hành kinh doanh của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 18

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 19

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở kỹ thuật vật chất kinh tế của công ty 20

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua (năm 2001-2002) 24

2. Thực trạng tổ chức, hoạt động marketing của công ty 25

2.1. Hệ thống thông tin, quá trình nghiên cứu thị trường của Công ty 25

2.2. Thực trạng trọng điểm thị trường của Công ty 26

2.3. Thực trạng triển khai nỗ lực marketing - mix 28

2.4. Thực trạng kế hoạch hoá và kiểm soát hoạt động marketing của công ty 29

3. Đánh giá chung 30

3.1. Ưu điểm 31

3.2. Nhược điểm 31

3.3. Nguyên nhân 31

Chương III: Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 33

1. Dự báo khái quát thị trường vật liệu thiết bị xây lắp và định hướng phát triển chiến lược của Công ty 33

2. Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 34

2.1. Đề xuất mô hình tổ chức marketing 34

2.2. Nghiên cứu marketing tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 36

2.3. Đề xuất hoàn thiện tổ chức nỗ lực marketing của Công ty 40

3. Một số kiến nghị vĩ mô nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động marketing của công ty 40

Kết luận 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY