Luận văn Một số đặc điểm của thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay)

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 51. Lý do chọn đề tài . 52. Lịch sử vấn đề . 63. Mục đích, phạm vi nghiên cứu . 93.1. Mục đích . 93.2. Phạm vi nghiên cứu . 104. Nhiệm vụ nghiên cứu . 105. Phương pháp nghiên cứu . 116. Cấu trúc luận văn . 11PHẦN NỘI DUNG . 12Chương 1. VÀI NÉT VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC MÔNG . 121.1. Một số đặc điểm về cộng đồng dân tộc Mông ở Việt Nam . 121.1.1. Đặc điểm tộc người và điều kiện tự nhiên . 121.1.2. Đặc điểm phong tục tập quán và sinh hoạt cộng đồng . 171.1.3. Đặc điểm về đời sống tâm linh . 241.1.4. Đặc điểm về ngôn ngữ, chữ viết . 271.2. Vài nét về thơ ca dân tộc Mông . 301.2.1. Thơ ca dân gian . 301.2.2. Thơ ca hiện đại . 33Chương 2. THƠ MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI - BỨC TRANHSINH ĐỘNG VỀ THIÊN NHIÊN, CUỘC SỐNG, CON NGưỜI CỦA MỘT DÂN TỘC ĐẦY BẢN SẮC . 412.1. Hình ảnh thiên nhiên trong thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 412.2. Hình ảnh con người và cuộc sống vùng cao trong thơ dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 46 2.2.1. Con người dân tộc Mông chân chất, mạnh mẽ và tài hoa . 462.2.2. Cuộc sống đơn sơ nhưng phong phú và giàu bản sắc . 51Chương 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI . 623.1. Dấu ấn của các thể loại thơ ca dân gian trong thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 623.1.1. Sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả vốn tục ngữ, ca dao, dân ca Mông . 623.1.2. Sự vận dụng các hình thức nghệ thuật thơ ca dân gian trong thơ dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 693.2. Ngôn ngữ hình ảnh trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 733.2.1. Ngôn ngữ mộc mạc giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của đồng bào Mông . 733.2.2. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm, giàu nhạc điệu . 773.2.3. Ngôn ngữ, hình ảnh mang sắc thái đặc trưng của dân tộc Mông . 783.3. Cấu trúc, nhịp điệu trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 813.3.1. Cấu trúc, nhịp điệu chịu ảnh hưởng của thơ ca truyền thống dân tộc Mông . 813.3.2. Xu hướng hiện đại trong cấu trúc, nhịp điệu của thơ ca Mông thời kỳ hiện đại . 833.4. Tư duy, diễn đạt trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 863.4.1. Tư duy trực quan hình ảnh . 863.4.2. Tư duy, diễn đạt mang đậm bản sắc dân tộc Mông . 87PHẦN KẾT LUẬN . 94TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 5

1. Lý do chọn đề tài . 5

2. Lịch sử vấn đề . 6

3. Mục đích, phạm vi nghiên cứu . 9

3.1. Mục đích . 9

3.2. Phạm vi nghiên cứu . 10

4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 10

5. Phương pháp nghiên cứu . 11

6. Cấu trúc luận văn . 11

PHẦN NỘI DUNG . 12

Chương 1. VÀI NÉT VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ XÃ HỘI CỦA

DÂN TỘC MÔNG . 12

1.1. Một số đặc điểm về cộng đồng dân tộc Mông ở Việt Nam . 12

1.1.1. Đặc điểm tộc người và điều kiện tự nhiên . 12

1.1.2. Đặc điểm phong tục tập quán và sinh hoạt cộng đồng . 17

1.1.3. Đặc điểm về đời sống tâm linh . 24

1.1.4. Đặc điểm về ngôn ngữ, chữ viết . 27

1.2. Vài nét về thơ ca dân tộc Mông . 30

1.2.1. Thơ ca dân gian . 30

1.2.2. Thơ ca hiện đại . 33

Chương 2. THƠ MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI - BỨC TRANH

SINH ĐỘNG VỀ THIÊN NHIÊN, CUỘC SỐNG, CON

NGưỜI CỦA MỘT DÂN TỘC ĐẦY BẢN SẮC . 41

2.1. Hình ảnh thiên nhiên trong thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 41

2.2. Hình ảnh con người và cuộc sống vùng cao trong thơ dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 46

2.2.1. Con người dân tộc Mông chân chất, mạnh mẽ và tài hoa . 46

2.2.2. Cuộc sống đơn sơ nhưng phong phú và giàu bản sắc . 51

Chương 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ

CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI . 62

3.1. Dấu ấn của các thể loại thơ ca dân gian trong thơ ca dân tộc

Mông thời kỳ hiện đại . 62

3.1.1. Sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả vốn tục ngữ, ca dao, dân ca Mông . 62

3.1.2. Sự vận dụng các hình thức nghệ thuật thơ ca dân gian trong

thơ dân tộc Mông thời kỳ hiện đại . 69

3.2. Ngôn ngữ hình ảnh trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 73

3.2.1. Ngôn ngữ mộc mạc giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng

ngày của đồng bào Mông . 73

3.2.2. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm, giàu nhạc điệu . 77

3.2.3. Ngôn ngữ, hình ảnh mang sắc thái đặc trưng của dân tộc Mông . 78

3.3. Cấu trúc, nhịp điệu trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 81

3.3.1. Cấu trúc, nhịp điệu chịu ảnh hưởng của thơ ca truyền

thống dân tộc Mông . 81

3.3.2. Xu hướng hiện đại trong cấu trúc, nhịp điệu của thơ ca Mông

thời kỳ hiện đại . 83

3.4. Tư duy, diễn đạt trong thơ Mông thời kỳ hiện đại . 86

3.4.1. Tư duy trực quan hình ảnh . 86

3.4.2. Tư duy, diễn đạt mang đậm bản sắc dân tộc Mông . 87

PHẦN KẾT LUẬN . 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY