Luận văn Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ của công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC TrangLời nói đầu 1 Phần I: Công tác tiêu thụ sản phẩm là một khâu then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 I. Thực chất công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3 1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 3 2. Các trường hợp được xác định là tiêu thụ sản phẩm 4 II. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 5 1.Chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm 5 1.1.Tiến hành nghiên cứu và dự báo thị trường 5 1.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8 2.Tổ chứccác hoạt động tiêu thụ sản phẩm 15 2.1.Xây dựng hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm 15 2.2. Trang bị nơi bán hàng 16 2.3. Tổ chức bán hàng 17 3.Tổ chức các hoạt động sau bán hàng 17 3.1. Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng 17 3.2. Đánh giá kỳ tiêu thụ sản phẩm 18 III. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 18 1.Quan niệm và phương pháp đánh giá tốc độ tiêu thụ 18 1.1 Quan niệm về tốc độ tiêu thụ 18 1.2 Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ 19 2.Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ 2.1.Các nhân tố khách quan 21  2.2.Các nhân tố chủ quan 23 3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 25  Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội 27 I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27 1.Quá trình hình thành 27 2.Quá trình phát triển 28 II.Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty có ảnh hưởng tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm 31 1.Đặc điểm về cơ cấu sản xuất 32 2.Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ 33 3.Đặc điểm về nguyên vật liệu 34 4.Đặc điểm về quy trình công nghệ và máy móc thiết bị 35 5.Đặc điểm về đội ngũ lao động của công ty 37 III.Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Dệt vi công nghiệp Hà Nội trong những năm gần đây 38 1.Phân tích tình hình tiêu thụ 38 1.1.Tình hình tiêu thụ theo khối lượng sản phẩm 38 1.2.Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm 40 1.3Tình hình tiêu thụ theo khách hàng 41 1.4.Tình hình tiêu thụ theo theo mùa vụ 44 2.Phân tích các yếu tố chủ yếu tác động đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm 46 2.1.Các nhân tố khách quan 46 2.1.Các nhân tố chủ quan 49 3.Đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 53 3.1.Những kết quả đạt được 53 3.2.Những tồn tại cần khắc phục 56 3.3.Nguyên nhân của những tồn tại trên 57  Phần 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội 59 1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 59 2.Đẩy mạnh đa dạng hoá sản phẩm 64 3.Hoàn thiện chính sách giá 67 4.Tăng cường các biện pháp xúc tiến bán hàng 70 5.Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm 75 6.Những kiến nghị đối với Nhà nước 76 Kết luận 77 Danh mục tài liệu tham khảo 78

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Công tác tiêu thụ sản phẩm là một khâu then chốt

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

I. Thực chất công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3

1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 3

2. Các trường hợp được xác định là tiêu thụ sản phẩm 4

II. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 5

1.Chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.Tiến hành nghiên cứu và dự báo thị trường 5

1.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8

2.Tổ chứccác hoạt động tiêu thụ sản phẩm 15

2.1.Xây dựng hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm 15

2.2. Trang bị nơi bán hàng 16

2.3. Tổ chức bán hàng 17

3.Tổ chức các hoạt động sau bán hàng 17

3.1. Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng 17

3.2. Đánh giá kỳ tiêu thụ sản phẩm 18

III. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 18

1.Quan niệm và phương pháp đánh giá tốc độ tiêu thụ 18

1.1 Quan niệm về tốc độ tiêu thụ 18

1.2 Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ 19

2.Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ

2.1.Các nhân tố khách quan 21

2.2.Các nhân tố chủ quan 23

3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 25

Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của

công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội 27

I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

1.Quá trình hình thành 27

2.Quá trình phát triển 28

II.Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty

có ảnh hưởng tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm 31

1.Đặc điểm về cơ cấu sản xuất 32

2.Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ 33

3.Đặc điểm về nguyên vật liệu 34

4.Đặc điểm về quy trình công nghệ và máy móc thiết bị 35

5.Đặc điểm về đội ngũ lao động của công ty 37

III.Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của

công ty Dệt vi công nghiệp Hà Nội trong những năm gần đây 38

1.Phân tích tình hình tiêu thụ 38

1.1.Tình hình tiêu thụ theo khối lượng sản phẩm 38

1.2.Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm 40

1.3Tình hình tiêu thụ theo khách hàng 41

1.4.Tình hình tiêu thụ theo theo mùa vụ 44

2.Phân tích các yếu tố chủ yếu tác động đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm 46

2.1.Các nhân tố khách quan 46

2.1.Các nhân tố chủ quan 49

3.Đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 53

3.1.Những kết quả đạt được 53

3.2.Những tồn tại cần khắc phục 56

3.3.Nguyên nhân của những tồn tại trên 57

Phần 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản

phẩm của công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội 59

1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 59

2.Đẩy mạnh đa dạng hoá sản phẩm 64

3.Hoàn thiện chính sách giá 67

4.Tăng cường các biện pháp xúc tiến bán hàng 70

5.Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm 75

6.Những kiến nghị đối với Nhà nước 76

Kết luận 77

Danh mục tài liệu tham khảo 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY