Luận văn Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại. 1

1.1.1 . Khái niệm về ngân hàng thương mại. 1

1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại. 1

1.1.3. Hoạt động tín dụng của NHTM 1

1.2. Tín dụng của NHTM 2

1.2.1. Khái niệm. 2

1.2.2. Đặc điểm của tín dụng. 2

1.2.3. Vai trò của tín dụng. 3

1.3. Rủi ro tín dụng và tiêu chí xác định rủi ro tín dụng : 4

1.3.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng 4

1.3.2. Bản chất rủi ro tín dụng 4

1.3.3. Các loại rủi ro tín dụng 5

1.3.4. Các chỉ tiêu xác định rủi ro tín dụng 7

1.3.5. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 10

1.3.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro: 11

1.3.7. Ý nghĩa của phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng: 13

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THĂNG LONG. 14

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. 14

2.2. Chức năng của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 15

2.3. Khái quát về tình hình huy động vốn. 16

2.4. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietcombank Thăng Long. 17

2.4.1.Tình hình cho vay 17

2.4.2. Rủi ro tín dụng. 18

2.5. Một số khó khăn cần giải quyết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 20

2.5.1. Khó khăn còn tồn tại 20

2.5.2. Nguyên nhân 21

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK THĂNG LONG 22

3.1. Phương hướng hoạt động của Vietcombank Thăng Long trong thời gian 2010 22

3.2. Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi to tín dụng. 23

3.3. Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng áp dụng tại Vietcombank Thăng Long 25

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích đánh giá khách hàng 25

3.3.2. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng 28

3.3.3. Các giải pháp phân tán rủi ro 29

3.3.4. Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ 30

3.3.5. Cần có biện pháp phát hiện và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ quá hạn 31

3.3.6. Cần thay đổi quan điểm: Thế chấp là sự đảm bảo vững chắc cho khoản tiền vay mà phải là hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng 33

3.3.7. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 33

3.3.8. Kiểm tra chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng của Giám đốc và Ban lãnh đạo 34

3.3.9. Trích lập rủi ro đúng qui định 34

3.3.10. áp dụng lãi suất cho vay biến đổi 35

3.4. Một số kiến nghị 35

3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 35

3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 37

3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng 37

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY