Luận văn Lồng ghép ứng phó tác động biến đổi khí hậu trong lập quy hoạch thành phố Thanh Hóa

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.3

1.1. Tổng quan về Biến đổi khí hậu và vấn đề đô thị hóa .3

1.1.1. Tổng quan về BĐKH.3

1.1.2. Đô thị hóa .7

1.1.3. Mối quan hệ giữa BĐKH và Đô thị hóa.9

1.2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc lồng ghép BĐKH vào quá trình quy hoạch 13

1.3. Kinh nghiệm Việt Nam trong việc lồng ghép BĐKH vào quá trình quy hoạch.

.19

1.4. Tổng quan về quy hoạch và quy hoạch thành phố Thanh Hóa.24

1.4.1. Tổng quan về quy hoạch .24

1.4.2. Hiện trạng tài nguyên và môi trường thành phố Thanh Hóa .27

1.4.3. Khái quát về quy hoạch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 tầm nhìn

đến năm 2035. .30

CHƯƠNG 2.37

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.37

2.1. Đối tượng nghiên cứu:.37

2.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu. .37

2.3. Phương pháp nghiên cứu .37

2.3.1. Phương pháp điều tra và khảo sát .37

2.3.2. Phương pháp phân tích.38

2.3.3. Phương pháp viễn thám và GIS .39

2.3.4. Phương pháp phân tích SWOT .39

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.40

3.1. Các vấn đề BĐKH trong quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm

2025, tầm nhìn đến năm 2035.40

3.2. Các nội dung và giải pháp lồng ghép ứng phó BĐKH trong quy hoạch phát

triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.59

3.2.1. Nội dung và giải pháp quy hoạch không gian đô thi.59

3.2.2. Nội dung và giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: cây xanh, cấp và thoát

nước .62

3.2.3. Nội dung và giải pháp quy hoạch ứng phó với rủi ro .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY