Luận văn Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I

MỤC LỤCLời mở đầu 1Phần I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2I. Lợi nhuận và ý nghĩa của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường 21. Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận 22. Ý nghĩa của lợi nhuận 2II. Phương pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 31. Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp 32. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 8III. Một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 12Phần II: Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dược liệu TW I 14I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 141. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty dược liệu TW I 142. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 153. Sơ đồ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 164. Đặc điểm về tổ chức và nhiệm vụ của phòng tài chính 17II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dược liệu TW I 191. Những kết quả của Công ty đã đạt được trong 2 năm 2002-2003 192. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lợi nhuận của công ty 213. Phân tích và đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty 234. Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận 26Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty dược liệu TW I 30I. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong một vài năm qua 301. Ưu điểm 302. Nhược điểm cần được khắc phục trong thời gian tới 31II. Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty dược liệu TW I 321. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 322. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tạI Công ty Dược liệu trung ương I 33Kết luận 37

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2

I. Lợi nhuận và ý nghĩa của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường 2

1. Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận 2

2. Ý nghĩa của lợi nhuận 2

II. Phương pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 3

1. Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp 3

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 8

III. Một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 12

Phần II: Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dược liệu TW I 14

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty dược liệu TW I 14

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 15

3. Sơ đồ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 16

4. Đặc điểm về tổ chức và nhiệm vụ của phòng tài chính 17

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dược liệu TW I 19

1. Những kết quả của Công ty đã đạt được trong 2 năm 2002-2003 19

2. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lợi nhuận của công ty 21

3. Phân tích và đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty 23

4. Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận 26

Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty dược liệu TW I 30

I. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong một vài năm qua 30

1. Ưu điểm 30

2. Nhược điểm cần được khắc phục trong thời gian tới 31

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty dược liệu TW I 32

1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 32

2. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tạI Công ty Dược liệu trung ương I 33

Kết luận 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY