Luận văn Lợi nhuận và các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 31.1. LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 31.1.1. Khái niệm. 31.1.2. Nội dung của lợi nhuận. 41.1.2.1. Lợi nhuận. 41.1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận. 81.2. VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN 91.2.1. Đối với doanh nghiệp 91.2.2. Đối với người lao động. 91.2.3. Đối với nền kinh tế quốc dân. 101.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 111.3.1. Nhân tố khách quan. 111.3.1.1. Quan hệ cung cầu trên thị trường. 111.3.1.2. Giá cả sản phẩm hàng hoá dịch vụ. 111.3.1.3. Chính sách của nhà nước. 111.3.2. Nhân tố chủ quan. 121.3.2.1. Chất lượng hàng hoá dịch vụ. 121.3.2.2. Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trên thị trường. 121.3.2.3. Giá thành sản xuất của doanh nghiệp. 121.4. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP. 131.4.1. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm. 131.4.2. Tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng. 131.4.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG LIÊN DOANH VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 152.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO. 152.1.1. Quá trình hình thành công ty. 152.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 162.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. 172.1.3.1. Bộ máy quản lý. 172.1.3.2. Bộ máy kế toán. 182.1.3.3. Chức năng của kế toán trưởng và các nhân viên. 182.1.3.4. Hình thức kế toán. công ty áp dụng là hình thức nhật ký chứng từ. 192.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRONG 2 NĂM. 212.2. 1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty. 212.2.1.1. Cơ cấu vốn. 212.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn. 222.2.2. Qúa trình sản xuất kinh doanh. 23CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT- PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO . 293.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 293.1.1. Những thành tích đạt được ở công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc proconco. 293.1.2. Những tồn tại cần được khắc phục. 303.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 303.2.1. Các biện pháp tăng doanh thu 303.2.2. Các biện pháp giảm chi phí nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. 323.2.3. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 33KẾT LUẬN 35

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

1.1. LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3

1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.2. Nội dung của lợi nhuận. 4

1.1.2.1. Lợi nhuận. 4

1.1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận. 8

1.2. VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN 9

1.2.1. Đối với doanh nghiệp 9

1.2.2. Đối với người lao động. 9

1.2.3. Đối với nền kinh tế quốc dân. 10

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 11

1.3.1. Nhân tố khách quan. 11

1.3.1.1. Quan hệ cung cầu trên thị trường. 11

1.3.1.2. Giá cả sản phẩm hàng hoá dịch vụ. 11

1.3.1.3. Chính sách của nhà nước. 11

1.3.2. Nhân tố chủ quan. 12

1.3.2.1. Chất lượng hàng hoá dịch vụ. 12

1.3.2.2. Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trên thị trường. 12

1.3.2.3. Giá thành sản xuất của doanh nghiệp. 12

1.4. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP. 13

1.4.1. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm. 13

1.4.2. Tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng. 13

1.4.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG LIÊN DOANH VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 15

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO. 15

2.1.1. Quá trình hình thành công ty. 15

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 16

2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. 17

2.1.3.1. Bộ máy quản lý. 17

2.1.3.2. Bộ máy kế toán. 18

2.1.3.3. Chức năng của kế toán trưởng và các nhân viên. 18

2.1.3.4. Hình thức kế toán. công ty áp dụng là hình thức nhật ký chứng từ. 19

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRONG 2 NĂM. 21

2.2. 1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty. 21

2.2.1.1. Cơ cấu vốn. 21

2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn. 22

2.2.2. Qúa trình sản xuất kinh doanh. 23

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT- PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO . 29

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 29

3.1.1. Những thành tích đạt được ở công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc proconco. 29

3.1.2. Những tồn tại cần được khắc phục. 30

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 30

3.2.1. Các biện pháp tăng doanh thu 30

3.2.2. Các biện pháp giảm chi phí nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. 32

3.2.3. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 33

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY