Luận văn Lợi nhuận- Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty Da Giầy Hà Nội

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 3I. Lợi nhuận của Doanh Nghiệp – Kết cấu và vai trò của lợi nhuận. 31. Khái niệm lợi nhuận : 32. Kết cấu lợi nhuận. 43. Vai trò của lợi nhuận. 54. Phương pháp tính lợi nhuận và các tỷ suất lợi nhuận. 65) Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 95.1) Các nhân tố khách quan 95.2) Các nhân tố chủ quan. 105.2.1)Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 105.2.1.1) Khối lượng hàng hoá tiêu thụ 105.2.1.2) Giá bán hàng hoá 115.2.1.3) Cơ cấu mặt hàng kinh doanh 115.2.2) Giá thành toàn bộ 115.2.3) Khả năng về vốn 125.2.4) Nhân tố con người 126. Một số biện pháp nâng cao lợi nhuận 126.1) Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp 126.2) Lựa chọn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản. 136.3) Hạ chi phí, giá thành. 136.4) Đẩy mạnh tiêu thụ và thanh toán tiền hàng. 146.5) Phân phối lợi nhuận hợp lý. 14PHẦN II: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 15I. Đặc điểm chung về công ty Da Giầy Hà Nội. 151. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 152.) Đặc điểm quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty Da Giầy Hà Nội. 162.1) Đặc điểm quy trình công nghệ 162.2) Đặc điểm tổ chức sản xuất. 162.3) Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 17II. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty Da Giầy Hà Nội. 181. Tình hình vốn và nguồn vốn kinh doanh 182. Kết quả hoạt động kinh doanh . 19III. Tình hình lợi nhuận và nguyên nhânlàm tăng giảm lợi nhuận 21A. Phân tích tổng quát 211. Lợi nhuận thực hiện qua các năm 212.Về tỷ suất lợi nhuận 22B.Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 241.Doanh thu 242.Tình hình chi phí 262.1 Giá thành sản xuất 262.2) Giá thành toàn bộ sản phẩm. 293. Năng suất lao động 31PHẦN III: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY. 33I. Đánh giá nhận xét chung. 331) Những mặt mạnh, ưu điểm mà công ty đạt được. 332.) Những tồn tại của công ty Da Giầy Hà Nội. 34II. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận ở công ty Da Giầy Hà Nội. 351.Giảm giá thành 352.) Đẩy mạnh tiêu thụ 393.) Tiết kiệm chi phí BH và chi phí QLDN. 39KẾT LUẬN 41

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 3

I. Lợi nhuận của Doanh Nghiệp – Kết cấu và vai trò của lợi nhuận. 3

1. Khái niệm lợi nhuận : 3

2. Kết cấu lợi nhuận. 4

3. Vai trò của lợi nhuận. 5

4. Phương pháp tính lợi nhuận và các tỷ suất lợi nhuận. 6

5) Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 9

5.1) Các nhân tố khách quan 9

5.2) Các nhân tố chủ quan. 10

5.2.1)Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 10

5.2.1.1) Khối lượng hàng hoá tiêu thụ 10

5.2.1.2) Giá bán hàng hoá 11

5.2.1.3) Cơ cấu mặt hàng kinh doanh 11

5.2.2) Giá thành toàn bộ 11

5.2.3) Khả năng về vốn 12

5.2.4) Nhân tố con người 12

6. Một số biện pháp nâng cao lợi nhuận 12

6.1) Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp 12

6.2) Lựa chọn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản. 13

6.3) Hạ chi phí, giá thành. 13

6.4) Đẩy mạnh tiêu thụ và thanh toán tiền hàng. 14

6.5) Phân phối lợi nhuận hợp lý. 14

PHẦN II: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 15

I. Đặc điểm chung về công ty Da Giầy Hà Nội. 15

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 15

2.) Đặc điểm quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty Da Giầy Hà Nội. 16

2.1) Đặc điểm quy trình công nghệ 16

2.2) Đặc điểm tổ chức sản xuất. 16

2.3) Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 17

II. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty Da Giầy Hà Nội. 18

1. Tình hình vốn và nguồn vốn kinh doanh 18

2. Kết quả hoạt động kinh doanh . 19

III. Tình hình lợi nhuận và nguyên nhânlàm tăng giảm lợi nhuận 21

A. Phân tích tổng quát 21

1. Lợi nhuận thực hiện qua các năm 21

2.Về tỷ suất lợi nhuận 22

B.Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 24

1.Doanh thu 24

2.Tình hình chi phí 26

2.1 Giá thành sản xuất 26

2.2) Giá thành toàn bộ sản phẩm. 29

3. Năng suất lao động 31

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY. 33

I. Đánh giá nhận xét chung. 33

1) Những mặt mạnh, ưu điểm mà công ty đạt được. 33

2.) Những tồn tại của công ty Da Giầy Hà Nội. 34

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận ở công ty Da Giầy Hà Nội. 35

1.Giảm giá thành 35

2.) Đẩy mạnh tiêu thụ 39

3.) Tiết kiệm chi phí BH và chi phí QLDN. 39

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY