Luận văn Lịch sử phát triển và phương hướng hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay

Xu hướng công vụ trong thế kỷ XXI có nhiều thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới đó là việc chuyển từ nền công vụ cai trị sang nền công vụ phục vụ, cung cấp các dịch vụ công cho nên chúng ta học tập kinh nghiệm các nước trong vấn đề hoàn thiện cơ chế tuyển dụng thông qua thi cử công khai, minh bạch chọn được những nhân vật xứng đáng đứng vào hàng ngũ CBCC. Pháp luật phải tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội cạnh tranh như nhau thông qua cơ chế, chính sách thích hợp, đồng bộ để công tác tuyển dụng thật sự khoa học, nghiêm túc. Muốn làm tốt điều này pháp luật phải định lượng được các tiêu chuẩn cụ thể và lượng hoá được càng nhiều tiêu chuẩn càng tốt. Xác định các hình thức, nội dung thi tuyển thích hợp với đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng loại CBCC. Đối với CBCC ở các cơ quan tham mưu (cơ quan xây dựng và hoạch định chính sách) thì sử dụng phương pháp khác với CBCC ở các cơ quan tổ chức điều hành. CBCC làm công tác tham mưu là người có khả năng vạch ra đường lối chính sách, trong khi đó CBCC điều hành loại giỏi về khả năng tổ chức, quản lý. Phải xây dựng được các tiêu chuẩn chặt chẽ, rõ ràng cùng với thủ tục minh bạch trong công tác thi tuyển để nâng cao chất lượng người được tuyển dụng. Kinh nghiệm từ các nước có nền hành chính hiện đại công chức hành chính cũng áp dụng hình thức hợp đồng, ở ta có thể vận dụng kinh nghiệm này đối với một số trường hợp nhất định: "Sử dụng chế độ hợp đồng cho một số vị trí của công chức hành chính để có thể tuyển mộ những người có tài năng vào làm việc lâu dài hoặc một thời gian ở các bộ với tư cách là chuyên gia về một lĩnh vực" [20, tr.16].

Xu hướng công vụ trong thế kỷ XXI có nhiều thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới đó là việc chuyển từ nền công vụ cai trị sang nền công vụ phục vụ, cung cấp các dịch vụ công cho nên chúng ta học tập kinh nghiệm các nước trong vấn đề hoàn thiện cơ chế tuyển dụng thông qua thi cử công khai, minh bạch chọn được những nhân vật xứng đáng đứng vào hàng ngũ CBCC. Pháp luật phải tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội cạnh tranh như nhau thông qua cơ chế, chính sách thích hợp, đồng bộ để công tác tuyển dụng thật sự khoa học, nghiêm túc. Muốn làm tốt điều này pháp luật phải định lượng được các tiêu chuẩn cụ thể và lượng hoá được càng nhiều tiêu chuẩn càng tốt. Xác định các hình thức, nội dung thi tuyển thích hợp với đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng loại CBCC. Đối với CBCC ở các cơ quan tham mưu (cơ quan xây dựng và hoạch định chính sách) thì sử dụng phương pháp khác với CBCC ở các cơ quan tổ chức điều hành. CBCC làm công tác tham mưu là người có khả năng vạch ra đường lối chính sách, trong khi đó CBCC điều hành loại giỏi về khả năng tổ chức, quản lý. Phải xây dựng được các tiêu chuẩn chặt chẽ, rõ ràng cùng với thủ tục minh bạch trong công tác thi tuyển để nâng cao chất lượng người được tuyển dụng. Kinh nghiệm từ các nước có nền hành chính hiện đại công chức hành chính cũng áp dụng hình thức hợp đồng, ở ta có thể vận dụng kinh nghiệm này đối với một số trường hợp nhất định: "Sử dụng chế độ hợp đồng cho một số vị trí của công chức hành chính để có thể tuyển mộ những người có tài năng vào làm việc lâu dài hoặc một thời gian ở các bộ với tư cách là chuyên gia về một lĩnh vực" [20, tr.16].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY