Luận văn Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 ở Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh

MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG 1 4TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH 51.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 51.2 Điều kiện địa lý, kinh tế 61.3 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của doanh nghiệp 71.4 Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai 11KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 13CHƯƠNG 2 14PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH NĂM 2010 142.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh. 152.2 Phân tích tình hình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm 182.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 322.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 382.5 Phân tích giá thành sản phẩm 432.6 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 48KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66CHƯƠNG 3 67LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH 673.1 Căn cứ lựa chọn chuyên đề 683.2 Cơ sở lý luận và công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp và trong kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 693.3 Xác định căn cứ lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 713.4 Lập kế hoạch tiêu thụ hàng hóa năm 2011 783.5 Kết luận và kiến nghị từ kết quả nghiên cứu chuyên đề 90KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92KẾT LUẬN CHUNG 93TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

MỤC LỤC

Nội dung Trang

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 4

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH 5

1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5

1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế 6

1.3 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của doanh nghiệp 7

1.4 Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai 11

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 13

CHƯƠNG 2 14

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH NĂM 2010 14

2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh. 15

2.2 Phân tích tình hình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm 18

2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 32

2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 38

2.5 Phân tích giá thành sản phẩm 43

2.6 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 48

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66

CHƯƠNG 3 67

LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH 67

3.1 Căn cứ lựa chọn chuyên đề 68

3.2 Cơ sở lý luận và công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp và trong kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 69

3.3 Xác định căn cứ lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 71

3.4 Lập kế hoạch tiêu thụ hàng hóa năm 2011 78

3.5 Kết luận và kiến nghị từ kết quả nghiên cứu chuyên đề 90

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92

KẾT LUẬN CHUNG 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY