Luận văn Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 - 1975

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁTPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài2. Lịch sử vấn đề3. Mục đích nghiên cứu4. Phạm vi nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứuPHẦN NỘI DUNGChương 1: Thơ 1955 – 1975 trong văn học cách mạng giai đoạn 1945 – 19751.1.Thơ ca cách mạng 1955 – 1975 – một thời và mãi mãi1.1.1. Bối cảnh lịch sử1.1.2. Những chặng đường phát triển của thơ ca 1955 – 19751.1.3. Thành tựu nổi bật1.2. Thơ ca cách mạng 1955 – 1975 – một khúc ca giàu cung bậc1.2.1. Phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu1.2.2. Mang đậm tính thời sự và chất chính luận – suy tưởng1.2.3. Mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn1.2.4. Lực lượng sáng tác trẻ, đông đảo, giàu nhiệt huyếtChương 2: Khuynh hướng sử thi trong thơ 1955 – 19752.2. Khái niệm2.1.1. Sử thi2.1.2. Khuynh hướng sử thi2.2. Biểu hiện của khuynh hướng sử thi trong thơ 1955 – 19752.2.1. Ở phương diện đề tài – chủ đề 2.2.2. Ở phương diện khắc họa hình tượng2.2.3. Ở phương diện giọng điệuChương 3: Cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 19753.1. Khái niệm3.1.1. Lãng mạn3.1.2 Cảm hứng lãng mạn3.2. Biểu hiện của cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 19753.2.1. Thi vị hóa hiện thực xây dựng và chiến đấu3.2.2. Lý tưởng hóa tương lai3.2.3. Tuyệt đối hóa giữa thiện và ác, giữa ta và địchPHẦN KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề

3. Mục đích nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Thơ 1955 – 1975 trong văn học cách mạng giai đoạn 1945 – 1975

1.1.Thơ ca cách mạng 1955 – 1975 – một thời và mãi mãi

1.1.1. Bối cảnh lịch sử

1.1.2. Những chặng đường phát triển của thơ ca 1955 – 1975

1.1.3. Thành tựu nổi bật

1.2. Thơ ca cách mạng 1955 – 1975 – một khúc ca giàu cung bậc

1.2.1. Phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu

1.2.2. Mang đậm tính thời sự và chất chính luận – suy tưởng

1.2.3. Mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

1.2.4. Lực lượng sáng tác trẻ, đông đảo, giàu nhiệt huyết

Chương 2: Khuynh hướng sử thi trong thơ 1955 – 1975

2.2. Khái niệm

2.1.1. Sử thi

2.1.2. Khuynh hướng sử thi

2.2. Biểu hiện của khuynh hướng sử thi trong thơ 1955 – 1975

2.2.1. Ở phương diện đề tài – chủ đề

2.2.2. Ở phương diện khắc họa hình tượng

2.2.3. Ở phương diện giọng điệu

Chương 3: Cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 1975

3.1. Khái niệm

3.1.1. Lãng mạn

3.1.2 Cảm hứng lãng mạn

3.2. Biểu hiện của cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 1975

3.2.1. Thi vị hóa hiện thực xây dựng và chiến đấu

3.2.2. Lý tưởng hóa tương lai

3.2.3. Tuyệt đối hóa giữa thiện và ác, giữa ta và địch

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY