Luận văn Khảo sát và đề xuất biện pháp tăng tốc độ lắng trong qui trình sản xuất bột gạo

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .i DANH SÁCH BẢNG . iii DANH SÁCH HÌNH .iv CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề.1 1.2 Mục tiêu.1 1.3 Nội dung nghiên cứu .1 CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2 2.1 Sơlược vềgạo và tấm .2 2.1.1 Gạo .2 2.1.2 Tấm.2 2.2 Hạt tinh bột.2 2.2.1 Hình dáng và kích thước.2 2.2.2 Cấu tạo hạt tinh bột. 3 2.2.3 Một sốtính chất của hạt tinh bột .4 2.3 Khái quát công nghệsản xuất tinh bột .5 2.3.1 Qui trình sản xuất .5 2.3.2 Thuyết minh qui trình .6 2.4 Quá trình lắng và xyclon thuỷlực .9 2.4.1 Lắng trong trường lực ly tâm.9 2.4.2 Xyclon thuỷlực .11 CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .13 3.1 Thời gian thí nghiệm .13 3.2 Địa điểm thí nghiệm .13 3.3 Phương tiện thí nghiệm .13 3.3.1 Dụng cụ, thiết bịthí nghiệm .13 3.3.2 Hoá chất .13 3.3.3 Nguyên liệu.13 3.4 Nội dung thí nghiệm.13 3.4.2 Thí nghiệm 1.13 3.4.3 Thí nghiệm 2.14 3.4.1 Thí nghiệm 3.14 3.4.4 Thí ngiệm 4.15 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN.17 4.1 Khảo sát tốc độlắng và ảnh hưởng của tốc độlắng của hạt bột trong trường trọng lực .17 4.1.1 Khảo sát độacid của bột thay đổi theo thời gian lắng .17 4.1.2 Khảo sát tốc độlắng và lượng bột sót .17 4.2 Khảo sát tốc độlắng của hạt bột trong trường lực ly tâm của máy ly tâm .18 4.3 Khảo sát kích cỡhạt bột và chọn kích thước cho xyclon thủy lực.19 4.4 Khảo sát hiệu quảlàm việc của xyclon thủy lực .23 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ .34 5.1. Kết luận .34 5.2. Đềnghị .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO.32 PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC .i

DANH SÁCH BẢNG . iii

DANH SÁCH HÌNH .iv

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .1

1.1 Đặt vấn đề.1

1.2 Mục tiêu.1

1.3 Nội dung nghiên cứu .1

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2

2.1 Sơlược vềgạo và tấm .2

2.1.1 Gạo .2

2.1.2 Tấm.2

2.2 Hạt tinh bột.2

2.2.1 Hình dáng và kích thước.2

2.2.2 Cấu tạo hạt tinh bột. 3

2.2.3 Một sốtính chất của hạt tinh bột .4

2.3 Khái quát công nghệsản xuất tinh bột .5

2.3.1 Qui trình sản xuất .5

2.3.2 Thuyết minh qui trình .6

2.4 Quá trình lắng và xyclon thuỷlực .9

2.4.1 Lắng trong trường lực ly tâm.9

2.4.2 Xyclon thuỷlực .11

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .13

3.1 Thời gian thí nghiệm .13

3.2 Địa điểm thí nghiệm .13

3.3 Phương tiện thí nghiệm .13

3.3.1 Dụng cụ, thiết bịthí nghiệm .13

3.3.2 Hoá chất .13

3.3.3 Nguyên liệu.13

3.4 Nội dung thí nghiệm.13

3.4.2 Thí nghiệm 1.13

3.4.3 Thí nghiệm 2.14

3.4.1 Thí nghiệm 3.14

3.4.4 Thí ngiệm 4.15

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN.17

4.1 Khảo sát tốc độlắng và ảnh hưởng của tốc độlắng của hạt bột trong trường

trọng lực .17

4.1.1 Khảo sát độacid của bột thay đổi theo thời gian lắng .17

4.1.2 Khảo sát tốc độlắng và lượng bột sót .17

4.2 Khảo sát tốc độlắng của hạt bột trong trường lực ly tâm của máy ly tâm .18

4.3 Khảo sát kích cỡhạt bột và chọn kích thước cho xyclon thủy lực.19

4.4 Khảo sát hiệu quảlàm việc của xyclon thủy lực .23

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ .34

5.1. Kết luận .34

5.2. Đềnghị .34

TÀI LIỆU THAM KHẢO.32

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY