Luận văn Khảo sát hàn the và chất lượng thực tế của chả lụa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ .IITÓM LƯỢC . IIIMỤC LỤC. IVDANH SÁCH HÌNH . VIDANH SÁCH BẢNG .VIIDANH SÁCH BẢNG .VIICHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ .11.1 Tổng quan .11.2 Mục tiêu nghiên cứu .1CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.22.1 Khái quát vềthịt.22.1.1 Mô cơ .22.1.2 Mô mỡ .62.1.3 Mô liên kết.72.1.4 Mô xương .72.1.5 Giá trịthực phẩm của thịt.82.2 Chảlụa .102.2.1 Qui trình chếbiến .102.2.2 Thuyết minh.102.2.3 Các phụgia thường dùng.112.3 Hàn the .142.3.1 Giới thiệu chung .142.3.2 Ứng dụng.152.3.3 Tác hại .152.4 Các kết quảnghiên cứu trước.16CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .173.1 Phương tiện thí nghiệm .173.1.1 Địa điểm, thời gian thí nghiệm .17 3.1.2 Dụng cụ, thiết bị.173.1.3 Hoá chất.183.1.4 Nguyên liệu .183.2 Phương pháp nghiên cứu .183.2.1 Phương pháp nghiên cứu thành phần hoá học .183.2.2 Phương pháp bốtrí thí nghiệm .193.2.3 Phương pháp xửlý kết quả .20CHƯƠNG 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN .204.1 Kết quảkiểm tra định tính hàn the và phân tích các chỉtiêu chất lượng cơbản của chảlụa trên địa bàn Trà Vinh .204.2 Mối tương quan giữa việc sửdụng hàn the trong chếbiến và chất lượng chảlụa 24CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ .295.1 Kết luận.295.2 Đềnghị .29TÀI LIỆU THAM KHẢO . 30PHỤLỤC 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH. VIII1. Phương pháp xác định pH . viii2. Xác định đạm tổng sốbằng phương pháp Kjeldalh . viii3. Định lượng lipid bằng phương pháp Shoxlet . viii4. Kiểm tra định tính hàn the.ix

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ .II

TÓM LƯỢC . III

MỤC LỤC. IV

DANH SÁCH HÌNH . VI

DANH SÁCH BẢNG .VII

DANH SÁCH BẢNG .VII

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1.1 Tổng quan .1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1

CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.2

2.1 Khái quát vềthịt.2

2.1.1 Mô cơ .2

2.1.2 Mô mỡ .6

2.1.3 Mô liên kết.7

2.1.4 Mô xương .7

2.1.5 Giá trịthực phẩm của thịt.8

2.2 Chảlụa .10

2.2.1 Qui trình chếbiến .10

2.2.2 Thuyết minh.10

2.2.3 Các phụgia thường dùng.11

2.3 Hàn the .14

2.3.1 Giới thiệu chung .14

2.3.2 Ứng dụng.15

2.3.3 Tác hại .15

2.4 Các kết quảnghiên cứu trước.16

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17

3.1 Phương tiện thí nghiệm .17

3.1.1 Địa điểm, thời gian thí nghiệm .17

3.1.2 Dụng cụ, thiết bị.17

3.1.3 Hoá chất.18

3.1.4 Nguyên liệu .18

3.2 Phương pháp nghiên cứu .18

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu thành phần hoá học .18

3.2.2 Phương pháp bốtrí thí nghiệm .19

3.2.3 Phương pháp xửlý kết quả .20

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN .20

4.1 Kết quảkiểm tra định tính hàn the và phân tích các chỉtiêu chất lượng cơbản

của chảlụa trên địa bàn Trà Vinh .20

4.2 Mối tương quan giữa việc sửdụng hàn the trong chếbiến và chất lượng chả

lụa 24

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ .29

5.1 Kết luận.29

5.2 Đềnghị .29

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 30

PHỤLỤC 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH. VIII

1. Phương pháp xác định pH . viii

2. Xác định đạm tổng sốbằng phương pháp Kjeldalh . viii

3. Định lượng lipid bằng phương pháp Shoxlet . viii

4. Kiểm tra định tính hàn the.ix

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY