Luận văn Khảo sát cấu trúc của giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vu đào tạo của khoa kinh tế - Trường Đại học Thủy Sản

Nghiên cứu này khảo sát cấu trúc của giá trị cảm nhận về dịch vụ trong đào tạo ĐH công lập Việt Nam, thực hiện tại Khoa Kinh tế – ĐH thuỷ sản với dữ liệu thu thập từ 490 sinh viên của Khoa. Sáu yếu tố được xác định là bộ phận cấu thành sự cảm nhận của sinh viên về giá trị trong quá trình được đào tạo của họ, cụ thể hơn, kết quả chỉ ra rằng mối liên hệ giữa học phí và chất lượng, các kiến thức và hiểu biết đạt được, tính thiết thực kinh tế của bằng cấp trong quá trình xin việc và đối với nghề nghiệp tương lai, hình ảnh của trường, cũng như giá trị xã hội và giá trị cảm xúc, là những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị cảm nhận của sinh viên. Hơn nữa, khi so sánh sự đánh giá về giá trị trên nền tảng phân biệt theo chuyên ngành và niên khoá, kết quả cho thấy theo tiến trình đi lên của sinh viên qua các khoá học, họ càng có khả năng tin rằng bằng Tốt nghiệp ĐH sẽ bảo đảm một công việc ổn định, một mức lương tốt và sự thăng tiến; ngoài ra giá trị hiểu biết, giá trị cảmnhận và giá trị xã hội cũng thể hiện là có tính tình huống theo các ngành học khác nhau mà sinh viên theo đuổi. Tìm hiểu tổng quát hơn, tác giả nhận thấy giátrị cảm nhận và sự hài lòng về chất lượng giảng dạy đóng vai tròđáng kể trong tác động đến đánh giá toàn diện của sinh viên về dịch vụ đào tạo của tổ chức trong đó sự hài lòng về chất lượng giảng dạy có vai trò quan trọng nhất.

Nghiên cứu này khảo sát cấu trúc của giá trị cảm nhận về dịch vụ trong

đào tạo ĐH công lập Việt Nam, thực hiện tại Khoa Kinh tế – ĐH thuỷ sản với

dữ liệu thu thập từ 490 sinh viên của Khoa. Sáu yếu tố được xác định là bộ phận

cấu thành sự cảm nhận của sinh viên về giá trị trong quá trình được đào tạo của

họ, cụ thể hơn, kết quả chỉ ra rằng mối liên hệ giữa học phí và chất lượng, các

kiến thức và hiểu biết đạt được, tính thiết thực kinh tế của bằng cấp trong quá

trình xin việc và đối với nghề nghiệp tương lai, hình ảnh của trường, cũng như

giá trị xã hội và giá trị cảm xúc, là những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị cảm

nhận của sinh viên. Hơn nữa, khi so sánh sự đánh giá về giá trị trên nền tảng

phân biệt theo chuyên ngành và niên khoá, kết quả cho thấy theo tiến trình đi

lên của sinh viên qua các khoá học, họ càng có khả năng tin rằng bằng Tốt

nghiệp ĐH sẽ bảo đảm một công việc ổn định, một mức lương tốt và sự thăng

tiến; ngoài ra giá trị hiểu biết, giá trị cảmnhận và giá trị xã hội cũng thể hiện là

có tính tình huống theo các ngành học khác nhau mà sinh viên theo đuổi. Tìm

hiểu tổng quát hơn, tác giả nhận thấy giátrị cảm nhận và sự hài lòng về chất

lượng giảng dạy đóng vai tròđáng kể trong tác động đến đánh giá toàn diện của

sinh viên về dịch vụ đào tạo của tổ chức trong đó sự hài lòng về chất lượng

giảng dạy có vai trò quan trọng nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY