Luận văn Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa bắp tiệt trùng

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ.iiTÓM TẮT . iiiMỤC LỤC .iv DANH SÁCH HÌNH .viDANH SÁCH BẢNG.viiCHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ.11.1 Tổng quan.11.2. Nội nghiên cứu .1CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.22.1 Nguyên liệu dùng trong sữa bắp tiệt trùng.22.1.1 Bắp hạt.22.1.2 Sữa tươi nguyên liệu .122.2 Giới thiệu cơsởkhoa học một sốquá trình cơbản trong sản xuất, chếbiến các sản phẩm từsữa .212.2.1 Quá trình đun nóng .212.2.2 Quá trình đồng hóa.212.2.3 Quá trình tiệt trùng.22CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .243.1. Phương tiện thí nghiệm .243.1.1. Thời gian địa điểm .243.1.2. Nguyên vật liệu.243.1.3. Thiết bị- dụng cụ .243.1.4. Hóa chất sửdụng .243.2. Nội dung nghiên cứu.273.2.1 Thí nghiệm 1.273.2.2 Thí nghiệm 2.293.2.3 Thí nghiệm 3.313.3 Phương pháp đo đạc, phân tích .323.4 Phương pháp phân tích sốliệu .32CHƯƠNG IV KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN .334.1 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến chất lượng sản phẩm.334.1.1 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến lượng đường sinh ra của dịch thủy phân .334.1.2 Ảnh hưởng của quá trình thủy phân tinh bột bắp đến đặc tính vật lý sản phẩm.354.1.3 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến giá trịcảm quan sản phẩm.394.2 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến chất lượng sản phẩm.414.2.1 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến đặc tính vật lý sản phẩm.424.2.2 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến giá trịcảm quan.434.3 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến chất lượng và bảo quản sản phẩm.444.3.1 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến đặc tính vật lý sản phẩm .45 4.3.2 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến mật sốvi sinh vật và khảnăng bảo quản.454.3.3 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến giá tri cảm quan sản phẩm .475.1 Kết luận .495.2 Đềnghị .51LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .52 PHỤLỤC

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ.ii

TÓM TẮT . iii

MỤC LỤC .iv

DANH SÁCH HÌNH .vi

DANH SÁCH BẢNG.vii

CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1.1 Tổng quan.1

1.2. Nội nghiên cứu .1

CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.2

2.1 Nguyên liệu dùng trong sữa bắp tiệt trùng.2

2.1.1 Bắp hạt.2

2.1.2 Sữa tươi nguyên liệu .12

2.2 Giới thiệu cơsởkhoa học một sốquá trình cơbản trong sản xuất, chếbiến

các sản phẩm từsữa .21

2.2.1 Quá trình đun nóng .21

2.2.2 Quá trình đồng hóa.21

2.2.3 Quá trình tiệt trùng.22

CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24

3.1. Phương tiện thí nghiệm .24

3.1.1. Thời gian địa điểm .24

3.1.2. Nguyên vật liệu.24

3.1.3. Thiết bị- dụng cụ .24

3.1.4. Hóa chất sửdụng .24

3.2. Nội dung nghiên cứu.27

3.2.1 Thí nghiệm 1.27

3.2.2 Thí nghiệm 2.29

3.2.3 Thí nghiệm 3.31

3.3 Phương pháp đo đạc, phân tích .32

3.4 Phương pháp phân tích sốliệu .32

CHƯƠNG IV KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN .33

4.1 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến chất lượng sản phẩm.33

4.1.1 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến lượng đường sinh ra

của dịch thủy phân .33

4.1.2 Ảnh hưởng của quá trình thủy phân tinh bột bắp đến đặc tính vật lý sản

phẩm.35

4.1.3 Ảnh hưởng của chế độthủy phân tinh bột bắp đến giá trịcảm quan sản

phẩm.39

4.2 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến chất lượng sản

phẩm.41

4.2.1 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến đặc tính vật

lý sản phẩm.42

4.2.2 Ảnh hưởng của tỷlệphối chếdịch bắp thủy phân và sữa đến giá trịcảm

quan.43

4.3 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến chất lượng và bảo quản sản phẩm.44

4.3.1 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến đặc tính vật lý sản phẩm .45

4.3.2 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến mật sốvi sinh vật và khảnăng bảo

quản.45

4.3.3 Ảnh hưởng của chế độtiệt trùng đến giá tri cảm quan sản phẩm .47

5.1 Kết luận .49

5.2 Đềnghị .51

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .52

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY