Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của chế độ xử lý Ozone và phương pháp bảo quản lạnh đến chất lượng cải ngọt

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ . i TÓM LƯỢC. iii MỤC LỤC . iv DANH SÁCH HÌNH VÀ BẢNG . vi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU. 1 1.1 Đặt vấn đề . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1 CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 2 2.1 Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tếvà vấn đềquản lý chất lượng sau thu hoạch . 2 2.1.1 Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tế . 2 2.1.2 Quản lý chất lượng sau thu hoạch . 3 2.2 Thành phần hóa học của rau quả . 4 2.3 Các quá trình xảy ra trong rau quảkhi bảo quản. 9 2.3.1 Các quá trình vật lý. 9 2.3.2 Yếu tốsinh lý sinh hóa . 10 2.4 Các quá trình không mong muốn khác . 15 2.4.1 Những ảnh hưởng bất lợi của Ethylene . 15 2.4.2 Các rối loạn vật lý – Rối loạn ởnhiệt độthấp. 15 2.5 Kiểm soát sựkhô héo và hao hụt rau sau thu hoạch . 17 2.6 Các loại vi sinh vật trên rau tươi . 18 2.6.1 Vi sinh vật trên rau tươi trong quá trình bảo quản . 19 2.6.2 Sự đi vào của vi sinh vật . 20 2.6.3 Cơchếtựbảo vệcủa rau . 20 2.7 Ozone. 21 2.7.1 Giới thiệu . 21 2.7.2 Tác động của ozone trên vi sinh vật chỉthịvà vi sinh vật gây bệnh. 21 2.7.3 Cơchếtác động của ozone . 22 2.7.4 Độc chất, sản phẩm phụcủa phản ứng ozone hóa . 22 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24 3.1 Phương tiện. 24 3.2 Phương pháp thí nghiệm . 24 CHƯƠNG IV KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 29 4.1 Khảo sát việc sửdụng bao bì PP với các tỉlệ đục lỗkhác nhau đểbảo quản cải ngọt29 4.2 Khảo sát ảnh hưởng của Ozone đến mật số Coliformtrên cải ngọt . 32 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ . 36 5.1 Kết luận . 36 5.2 Đềnghị . 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37 Phụlục 1: Kết quảthống kê. vi Phụlục 2: Hình cải ngọt trong quá trình bảo quản. x

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ . i

TÓM LƯỢC. iii

MỤC LỤC . iv

DANH SÁCH HÌNH VÀ BẢNG . vi

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU. 1

1.1 Đặt vấn đề . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1

CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 2

2.1 Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tếvà vấn đềquản lý chất lượng sau thu

hoạch . 2

2.1.1 Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tế . 2

2.1.2 Quản lý chất lượng sau thu hoạch . 3

2.2 Thành phần hóa học của rau quả . 4

2.3 Các quá trình xảy ra trong rau quảkhi bảo quản. 9

2.3.1 Các quá trình vật lý. 9

2.3.2 Yếu tốsinh lý sinh hóa . 10

2.4 Các quá trình không mong muốn khác . 15

2.4.1 Những ảnh hưởng bất lợi của Ethylene . 15

2.4.2 Các rối loạn vật lý – Rối loạn ởnhiệt độthấp. 15

2.5 Kiểm soát sựkhô héo và hao hụt rau sau thu hoạch . 17

2.6 Các loại vi sinh vật trên rau tươi . 18

2.6.1 Vi sinh vật trên rau tươi trong quá trình bảo quản . 19

2.6.2 Sự đi vào của vi sinh vật . 20

2.6.3 Cơchếtựbảo vệcủa rau . 20

2.7 Ozone. 21

2.7.1 Giới thiệu . 21

2.7.2 Tác động của ozone trên vi sinh vật chỉthịvà vi sinh vật gây bệnh. 21

2.7.3 Cơchếtác động của ozone . 22

2.7.4 Độc chất, sản phẩm phụcủa phản ứng ozone hóa . 22

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24

3.1 Phương tiện. 24

3.2 Phương pháp thí nghiệm . 24

CHƯƠNG IV KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 29

4.1 Khảo sát việc sửdụng bao bì PP với các tỉlệ đục lỗkhác nhau đểbảo quản cải ngọt29

4.2 Khảo sát ảnh hưởng của Ozone đến mật số Coliformtrên cải ngọt . 32

CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ . 36

5.1 Kết luận . 36

5.2 Đềnghị . 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37

Phụlục 1: Kết quảthống kê. vi

Phụlục 2: Hình cải ngọt trong quá trình bảo quản. x

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY