Luận văn Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHữ NG VẤ N ĐỀ CHUNG VỀ KHÁ NG NGHI ̣TÁ I

THẨ M TRONG TỐ TUṆ G HÌNH Sự VIÊṬ NAM. 7

1.1. Khái niệm, đăc̣ điểm và ý nghiã củ a tái thẩm . 7

1.1.1. Khái niệm tái thẩm . 7

1.1.2. Đặc điểm của tái thẩm. 9

1.1.3. Ý nghĩa của tái thẩm. 13

1.2. Khái niệm và các yêu cầu của kháng nghị tái thẩm. 14

1.2.1. Khái niệm kháng nghị tái thẩm . 14

1.2.2. Các yêu cầu của kháng nghị tái thẩm. 15

1.3. Quy điṇ h củ a phá p luâṭ tố tuṇ g hiǹ h sự Viêṭ Nam về khá ng

nghị tái thẩm từ năm 1945 đến năm 2003. 17

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 27

Chương 2: QUY ĐIṆ H CỦ A BỘ LUÂṬ TỐ TUṆ G HÌNH Sự NĂ2003 M

VỀ KHÁ NG NGHI ̣TÁ I THẨ M VÀ THưC̣ TIỄN THI HHA. ̀ N 28

2.1. Quy điṇ h củ a Bô ̣luâṭ Tố tuṇ g hiǹ h sự năm 2003 về kháng

nghị tái thẩm. 28

2.1.1. Những căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm . 28

2.1.2. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện . 38

2.1.3. Chủ thể kháng nghị theo thủ tục tái thẩm . 40

2.1.4. Thờ i haṇ kháng nghi ̣theo thủ tục tái thẩm . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY