Luận văn Khả năng sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ các hoạt động của con người vùng ven biển trung bộ

DANH MỤC BẢNG BIỂU .4

DANH MỤC CÁC HÌNH.5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .7

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .3

1.1. Tổng quan sơ lƯợc về khu vực nghiên cứu .3

1.1.1. Tổng quan vùng Bắc Trung Bộ.3

1.1.2. Tổng quan vùng Trung Trung Bộ .4

1.1.3. Tổng quan vùng Nam Trung Bộ .5

1.2. Tổng quan về năng lƯợng mặt trời .6

1.2.1. Khái niệm chung .6

1.2.2. Sơ lƯợc về các nghiên cứu ứng dụng năng lƯợng mặt trời trên thế giới .7

1.2.3. Sơ lƯợc về các nghiên cứu ứng dụng năng lƯợng mặt trời ở Việt Nam.10

CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.16

2.1. Đối tƯợng nghiên cứu.16

2.1.1. Mạng lƯới trạm quan trắc khí tƯợng .16

2.1.2. Thời gian nắng.17

2.2. PhƯơng pháp nghiên cứu .17

2.2.1. PhƯơng pháp thu thập, chiết xuất, thống kê, tổng hợp số liệu .17

2.2.2. PhƯơng pháp đánh giá tiềm năng .17

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.18

3.1. Tiềm năng năng lƯợng mặt trời vùng ven biển Trung Bộ.18

3.1.1. Khu vực Bắc Trung Bộ .18

3.1.2. Khu vực Trung Trung Bộ.21

3.1.3. Khu vực Nam Trung Bộ.25

3.1.4. Số giờ nắng trong năm của khu vực.28

3.1.5. Số ngày có nắng .30

3.1.6. Chênh lệch số giờ nắng giữa các trạm .32

3.1.7. Chênh lệch số giờ nắng giữa các tháng trong năm .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY