Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại Đức 100

MỤC LỤC

Mở đầu

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 1

1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1

1.1. Chi phí sản xuất 1

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất (CPSX) 1

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 1

1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí) 1

1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 2

1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 2

1.2. Giá thành sản phẩm 2

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 2

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 3

1.2.2.1. Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu để tính giá thành 3

1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí 3

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 4

2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 4

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 4

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên . 5

2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5

2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 5

2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 6

2.2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 7

2.2.2. Kế toán tổng hợp CPSX toàn DN theo PP Kiểm kê định kỳ (KKĐK) 7

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 8

3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NL, VL trực tiếp hoặc chi phí NVL chính . 8

3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương 8

3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức kế hoạch 9

4. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 9

4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 9

4.1.1. Đối tượng tính giá thành 9

4.2. Tính giá thành sản phẩm 10

4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 10

4.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 10

4.2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 11

4.2.4. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số 11

4.2.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 12

4.2.6. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ . 12

4.2.7. Phương pháp liên hợp 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỨC 100 13

1. Khái quát chung về Công ty TNHH TM Đức 100 13

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM Đức 100 13

1.2. Chức năng kinh doanh của Công ty 14

1.3. Đặc điểm quy trình Công nghệ sản xuất của Công ty 14

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 14

1.5. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 15

1.6. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2008 - 2009 (Phụ lục 10) . 16

1.7. Đặc điểm công tác kế toán va` chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 16

1.7.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty 16

1.7.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 17

2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM Đức 100 18

2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH TM Đức 100 18

2.1.1. Đặc điểm và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 18

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 18

2.1.2.1. Chi phí NVLTT 18

2.1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 18

2.1.2.3. Chi phí sản xuất chung 18

2.1.3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX tại công ty 19

2.1.3.1. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVC TT 19

2.1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 22

2.1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 24

2.1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 26

2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 26

2.3. Tính giá thành sản phẩm tại công ty 27

2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành 27

2.3.2. Phương pháp tính giá thành ở công ty TNHH TM Đức 100 27

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỨC 100 31

1. Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương Mại Đức 100 31

1.1. Ưu điểm 31

1.2. Một số tồn tại 32

2. Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Đức 100 33

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY