Luận văn Kế hoạch khởi sự kinh doanh: Thành lập cửa hàng quần áo thời trang nữ My LAN Model

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I:HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 2I. Nhận thức kinh doanh 21. Định nghĩa về kinh doanh 22. Những thách thức và cơ hội khi khởi sự kinh doanh 23.Phân tích các điều kiện của bản thân với tư cách là một nhà kinh doanh độc lập 3II. Ý tưởng kinh doanh được lựa chọn 31. Sản phẩm sẽ kinh doanh và nguồn cung cấp 42. Nghiên cứu thị trường quần áo thời trang tại Nam Định 4CHƯƠNG II: DỰ KIẾN VỀ CỬA HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG 8I. Đôi nét về cửa hàng quần áo thời trang My_LAN Model 81. Mô tả các hoạt động kinh doanh chính 82. Cơ sở hạ tầng dự kiến 9II. Các hoạt động chuẩn bị cho cửa hàng đi vào kinh doanh 10CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 12I. Kế hoạch Marketing 121. Chiến lược tổng thể 122. Chiến lược cạnh tranh 14II. Kế hoạch nhân sự 151. Tổ chức nhân sự của cửa hàng 152. Chính sách quản lý nhân sự 15III. Kế hoạch tài chính 161. Kế hoạch sử dụng vốn 17IV. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cửa hàng 221. Thời gian hoàn vốn 222. Hiện giá thu nhập thuần 233. Khả năng sinh lời nội bộ 24V. Những rủi ro có thể gặp phải khi cửa hàng đi vào hoạt động 251. Những rủi ro có thể xảy ra 252. Những phương án phòng ngừa rủi ro và hướng giải quyết 26

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I:HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 2

I. Nhận thức kinh doanh 2

1. Định nghĩa về kinh doanh 2

2. Những thách thức và cơ hội khi khởi sự kinh doanh 2

3.Phân tích các điều kiện của bản thân với tư cách là một nhà kinh doanh độc lập 3

II. Ý tưởng kinh doanh được lựa chọn 3

1. Sản phẩm sẽ kinh doanh và nguồn cung cấp 4

2. Nghiên cứu thị trường quần áo thời trang tại Nam Định 4

CHƯƠNG II: DỰ KIẾN VỀ CỬA HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG 8

I. Đôi nét về cửa hàng quần áo thời trang My_LAN Model 8

1. Mô tả các hoạt động kinh doanh chính 8

2. Cơ sở hạ tầng dự kiến 9

II. Các hoạt động chuẩn bị cho cửa hàng đi vào kinh doanh 10

CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 12

I. Kế hoạch Marketing 12

1. Chiến lược tổng thể 12

2. Chiến lược cạnh tranh 14

II. Kế hoạch nhân sự 15

1. Tổ chức nhân sự của cửa hàng 15

2. Chính sách quản lý nhân sự 15

III. Kế hoạch tài chính 16

1. Kế hoạch sử dụng vốn 17

IV. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cửa hàng 22

1. Thời gian hoàn vốn 22

2. Hiện giá thu nhập thuần 23

3. Khả năng sinh lời nội bộ 24

V. Những rủi ro có thể gặp phải khi cửa hàng đi vào hoạt động 25

1. Những rủi ro có thể xảy ra 25

2. Những phương án phòng ngừa rủi ro và hướng giải quyết 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY