Luận văn Hoạt động cho vay hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN .

LỜI CẢM ƠN .

MỤC LỤC.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .i

DANH MỤC BẢNG. iii

DANH MỤC HÌNH .vi

MỞ ĐẦU.8

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn .8

2. Mục đích và nhiêṃ vu ̣nghiên cứu.9

2.1. Mục đích nghiên cứu .9

2.2. Nhiêṃ vụ nghiên cứ u.9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.9

3.1. Đối tượng nghiên cứu.9

3.2. Phạm vi nghiên cứu.9

3.3. Câu hỏi nghiên cứu:.10

4. Kết quả đạt được củ a đề tài .10

5. Kết cấu của đề tài luâṇ văn .10

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ

NHỮNG.12

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH .12

TRONG NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI.12

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu.12

1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài.12

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước .16

1.1.3. Quan điểm trong đề tài về cho vay hộ gia đình .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY