Luận văn Hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUNỘI DUNGChương I: Lý luận chung về bảo đảm tiền vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại31.1. Ngân hàng thương mại1.1.1. Định nghĩa1.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM1.1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại1.2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay, các hình thức đảm bảo tiền vay1.2.1. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay1.2.2. Hình thức đảm bảo tiền vay bằng tài sản1.2.3. Hình thức đảm bảo tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản1.3. Quan niệm về hiệu quả bảo đảm tiền vayChương II: Thực trạng đảm bảo tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam1. Khái quát về sở gD I-NHCTVN1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Sở GD I-NHCTVN1.2. Bộ máy tổ chức của Sở GD I- NHCTVN2. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố và thế chấp tại sở giao dịch - NHCT2.1. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố2.2. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp2.3. Những kết quả đạt được trong cho vay cầm cố và thế chấp2.4. Những hạn chế trong cho vay cầm cố và thế chấpChương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay cầm cố và thế chấp tài sản tại Sở giao dịch I - NHCT1.1. Giải pháp mở rộng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản cấm cố, thế chấp nhằm san sẻ rủi ro1.2. Cần phân định quyền tự quyết và trách nhiệm của cán bộ tín dụng hợp lý hơn1.3. Đổi mới và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Sở GDI1.4. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng2. Các kiến nghị2.1. Kiến nghị với Chính phủ2.1.1. Kiến nghị chung về hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay2.1.2. Kiến nghị về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố - thế chấp (chủ yếu đối với tài sản thế chấp)2.2. Kiến nghị với Nân hàng Nhà nước (NHNN)2.2.1. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý về cho vay cầm cố2.2.2. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý về cho vay thế chấp tài sản2.3. Kiến nghị với các Bộ - ngành liên quan2.4. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt NamKẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

Chương I: Lý luận chung về bảo đảm tiền vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại3

1.1. Ngân hàng thương mại

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

1.1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

1.2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay, các hình thức đảm bảo tiền vay

1.2.1. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay

1.2.2. Hình thức đảm bảo tiền vay bằng tài sản

1.2.3. Hình thức đảm bảo tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

1.3. Quan niệm về hiệu quả bảo đảm tiền vay

Chương II: Thực trạng đảm bảo tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

1. Khái quát về sở gD I-NHCTVN

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Sở GD I-NHCTVN

1.2. Bộ máy tổ chức của Sở GD I- NHCTVN

2. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố và thế chấp tại sở giao dịch - NHCT

2.1. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố

2.2. Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp

2.3. Những kết quả đạt được trong cho vay cầm cố và thế chấp

2.4. Những hạn chế trong cho vay cầm cố và thế chấp

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay cầm cố và thế chấp tài sản tại Sở giao dịch I - NHCT

1.1. Giải pháp mở rộng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản cấm cố, thế chấp nhằm san sẻ rủi ro

1.2. Cần phân định quyền tự quyết và trách nhiệm của cán bộ tín dụng hợp lý hơn

1.3. Đổi mới và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Sở GDI

1.4. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng

2. Các kiến nghị

2.1. Kiến nghị với Chính phủ

2.1.1. Kiến nghị chung về hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay

2.1.2. Kiến nghị về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố - thế chấp (chủ yếu đối với tài sản thế chấp)

2.2. Kiến nghị với Nân hàng Nhà nước (NHNN)

2.2.1. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý về cho vay cầm cố

2.2.2. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý về cho vay thế chấp tài sản

2.3. Kiến nghị với các Bộ - ngành liên quan

2.4. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY