Luận văn Hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại viễn thông Nam Định

Lời mở đầu: . 1

Chƣơng 1: Lý luận chung về Kế toán quản trị, Thông tin Kế toán quản trị và

quyết định kinh doanh. 4

I. Tổng quan về Kế toán quản trị . 4

1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán quản trị . 4

1.1 Khái niệm kế toán quản trị. 4

1.2 Vai trò của kế toán quản trị . 5

1.3 Nhiệm vụ của kế toán quản trị . 6

2. Đối tượng sử dụng và vị trí của kế toán quản trị trong hệ thống quản trị

doanh nghiệp . 7

2.1 Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị. 7

2.2 Vị trí của kế toán quản trị trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. 7

3 So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. 8

3.1 Mối liên hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị . 8

3.2 Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị . 8

4. Yêu cầu và kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị . 9

4.1 Kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị . 9

4.2 Các yêu cầu về thông tin kế toán quản trị . 10

II. Thông tin của Kế toán quản trị (KTQT) . 11

1. Thông tin . 11

1.1. Các định nghĩa . 11

1.2 Vai trò của thông tin. 12

2 Khái niệm, đặc điểm và tính chất của Thông tin Kế toán Quản trị . 12

2.1 Khái niệm. 12

2.2 Tính chất của Thông tin Kế toán Quản trị . 13

3 Vai trò của Thông tin Kế toán Quản trị. 14

3.1 Vị trí của Thông tin Kế toán Quản trị . 14

3.2 Vai trò. 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY