Luận văn Hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty Sông Đà

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . i

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, HÌNH .ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HỘP.iii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP. 7

1.1. Khái niệm. 7

1.1.1.Khái niệm về tiền lương và quy chế trả lương . 7

1.1.2.Mục tiêu và vai trò của quy chế trả lương. 9

1.2. Nội dung cơ bản quy chế trả lương . 12

1.2.1.Những quy định chung . 12

1.2.2.Quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương. 13

1.2.3. Phân phối Quỹ tiền lương. 14

1.2.4 Tổ chức thực hiện. 16

1.2.5 Điều khoản thi hành. 17

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 17

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 17

1.3.2 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp . 20

1.4. Kinh nghiệm một số doanh nghiệp . 23

1.4.1. Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng – Tổng công ty cổ phần xây dựng

công nghiệp Việt Nam. 23

1.4.2. Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ( HANDICO) .24

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI TỔNG

CÔNG TY SÔNG ĐÀ . 25

2.1 Tổng quan về Tổng công ty Sông Đà. 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 25

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề, kết quả sản xuất kinh doanh. 27

2.1.3 Cơ cấu tổ chức, hiện trạng nhân lực. 292.2. Phân tích thực trạng quy chế trả lương tại Tổng công ty Sông Đà. 36

2.2.1. Giới thiệu quy chế trả lương tại Tổng công ty Sông Đà . 36

2.2.2 Phân tích những quy định chung. 37

2.2.3. Phân tích quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương . 40

2.2.4. Phân tích phân phối quỹ tiền lương. 45

2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới quy chế trả lương của Tổng công ty. 59

2.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 59

2.3.2. Các yếu tố nội tại của Tổng công ty. 61

2.4. Đánh giá chung về quy chế trả lương tại Tổng công ty Sông Đà . 63

2.4.1. Ưu điểm . . 63

2.4.2. Hạn chế . 64

2.4.3. Nguyên nhân . 66

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM

HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNGĐÀ . 68

3.1 Phương hướng phát triển của Tổng công ty Sông Đà đến năm 2020 68

3.1.1 Phương hướng chung. 68

3.1.2 Phương hướng cụ thể. 69

3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương Tổng công ty Sông Đà. 69

3.2.1 Giải pháp phân bổ quỹ tiền lương. 70

3.2.2 Giải pháp phân phối tiền lương cho người lao động . 70

3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thang bảng lương theo phương pháp HAY. 74

3.2.4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc theo KPI. 85

3.2.5 Một số giải pháp khác. 92

3.3 Một số khuyến nghị. 94

3.3.1. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 94

3.3.2. Một số khuyến nghị đối với chủ sở hữu. 96

KẾT LUẬN. 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 98i

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY