Luận văn Hoàn thiện quản lý hải quan đối với hàng hóa thương mại xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu Lao Bảo

LỜI CAM ĐOAN . I

LỜI CẢM ƠN.II

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN . III

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . IV

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .V

MỤC LỤC. VI

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HẢI

QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU.5

1.1. Tổng quan về hàng hóa thương mại XNK.5

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thương mại.5

1.1.1.1. Khái niệm.5

1.1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

thương mại .6

1.1.2. Nguồn gốc của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thương mại .7

1.1.3. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu.8

1.1.3.2. Vai trò xuất khẩu thương mại .8

1.1.3.2. Vai trò nhập khẩu thương mại .9

1.2. Khái quát về ngành hải quan .10

1.2.1. Quá trình hình thành, phát triển hải quan.10

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hải quan .13

1.3. Quản lý hải quan đối với hàng hóa thương mại xuất nhập khẩu.14

1.3.1. Thủ tục hải quan .14

1.3.2. Xác định Trị giá hải quan .14

1.3.3. Quản lý rủi ro.16

1.3.4. Kiểm tra sau thông quan .16

1.3.5. Thủ tục Hải quan một cửa một lần dừng .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY