Luận văn Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực của đài truyền hình kỹ thuật số VTC

MỤC LỤC . II

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. V

DANH MỤC HÌNH VẼ.VI

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1:. 8

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP . 8

1.1.Các khái niệm . 8

1.1.1. Khái niệm nhân lực . 8

1.1.2. Nguồn nhân lực . 9

1.1.3. Phát triển nguồn nhân lực . 11

1.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực. 14

1.3. Các nội dung phát triển Nguồn nhân lực . 15

1.3.1. Phát triển thể lực. 15

1.3.2. Phát triển Trí lực. 18

1.3.3. Phát triển Tâm lực. 21

1.3.4. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả Nguồn nhân lực. 25

1.3.5. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mới để tương thích với sự biến

động của Nguồn nhân lực. 27

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực trong doanh

nghiệp. 28

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 28

1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 31

1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về phát triển

nguồn nhân lực . 33

1.5.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp một số nước

trên thế giới. 33

1.5.2. Bài học đối với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. 37

Tiểu kết Chương 1. 39

CHƯƠNG 2:. 40

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀI TRUYỀN

HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC. 40

2.1. Khái quát chung về Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. 40

2.1.1. Quá trình ra đời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. 40

2.1.2. Vị trí và chức năng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. 43

2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn Đài truyền hình kỹ thuật số VTC . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY