Luận văn Hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 81.1. Khái niệm, đặc điểm, nội dung và vai trò của pháp luật về bình đẳng giới 81.2. Tiêu chí hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam 301.3. Pháp luật của một số nước về bình đẳng giới và những điểm cần tiếp thu vận dụng ở Việt Nam 36Chương 2: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM 402.1. Khái quát quá trình phát triển của pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam 402.2. Thực trạng pháp luật về bình đẳng giới hiện nay 49Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THỊÊN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM 843.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới 843.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay 99KẾT LUẬN 117DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119PHỤ LỤC 124

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 8

1.1. Khái niệm, đặc điểm, nội dung và vai trò của pháp luật về bình đẳng giới 8

1.2. Tiêu chí hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam 30

1.3. Pháp luật của một số nước về bình đẳng giới và những điểm cần tiếp thu vận dụng ở Việt Nam 36

Chương 2: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM 40

2.1. Khái quát quá trình phát triển của pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam 40

2.2. Thực trạng pháp luật về bình đẳng giới hiện nay 49

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THỊÊN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM 84

3.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới 84

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay 99

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

PHỤ LỤC 124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY