Luận văn Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong các giai đoạn tiếp theo, định hướng phát triển hoạt động tín dụng của các

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tập trung theo các hướng: Tiếp tục triển khai

các giải pháp về huy động vốn, thực hiện mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu

quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý, phù

hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải tiến đổi mới quy trình

cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường thông tin, hướng dẫn về các

sản phẩm dịch vụ ngân hàng để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của

người dân, các tổ chức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng; chủ động phối hợp với các cơ

quan ban ngành liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách tín

dụng theo chủ trương của Chính phủ, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt

động tín dụng; kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu

và không vượt quy định của NHNN; hoàn thiện quy trình tín dụng, bên cạnh đó tăng

cường ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý

công việc, từ đó đáp ứng một cách nhanh nhất yêu cầu của khách hàng; tăng cường

đào tạo nhân viên tín dụng, đội ngũ cán bộ quản lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY