Luận văn Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên

Môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn có vai trò quan trọng với tất

cả các nước, nhất là nước đang phát triển như Việt Nam thì đầu tư vốn có vai trò hết

sức to lớn cho quá trình CNH, HĐH đất nước và phát triển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. Vai trò đó được chứng minh trong thực tiễn phát triển

kinh tế xã hội của đất nước nói chung và ở tỉnh Phú Yên nói riêng. Qua đây, luận

văn đã thực hiện được một số nội dung và rút ra các kết luận sau:

- Trình bày được những vấn đề lí luận về chính sách, chính sách khuyến khích,

môi trường chính sách, môi trường chính sách KKĐT vốn, vốn đầu tư. Đặc điểm, vai

trò và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến môi trường chính sách KKĐT.

- Phân tích chính sách KKĐT và tác động của nó đối với việc thu hút vốn

đầu tư xã hội. Những kinh nghiệm về tạo môi trường chính sách thu hút vốn của

một số nước trên thế giới và ở một số địa phương của miền trung lân cận tỉnh Phú

Yên và rút ra một số bài học kinh nghiệm chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY