Luận văn Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng tại Nhà máy nước khoáng Cosevco Bang - Quảng Bình

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các biểu đồ.v

Danh mục các sơ đồ.v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

MỞ ĐẦU .1

1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài .1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4 Phương pháp nghiên cứu .3

5 Kết cấu của luận văn.4

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA .5

1.1 LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA .5

1.1.1 Khái niệm kênh phân phối.5

1.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối.7

1.1.2.1 Vai trò của các trung gian phân phối .7

1.1.2.2 Chức năng của kênh phân phối.9

1.1.3 Cấu trúc kênh phân phối .9

1.1.3.1 Chiều dài của kênh phân phối.10

1.1.3.2 Chiều rộng của kênh phân phối .11

1.1.4 Tổ chức kênh phân phối.12

1.1.4.1 Kênh phân phối truyền thống.12

1.1.4.2 Kênh phân phối dọc .12

1.1.4.3 Kênh phân phối ngang .13

1.1.4.4 Hệ thống đa kênh .13

1.1.5 Các dòng chảy trong kênh phân phối.14

1.2 HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA .16

1.2.1 Lựa chọn các thành viên tham gia kênh phân phối.16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY