Luận văn Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm điện thoại di động Nokia của công ty TNHH phân phối công nghệ viễn thông FPT tại tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

MỤC LỤC. viii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC SƠ ĐỒ .vi

DANH MỤC HÌNH .vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC, THỰC TIỄN VÀ HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN.6

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .7

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .8

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.8

1.1.1. Kênh phân phối .8

1.1.2. Thiết kế kênh phân phối.17

1.1.3. Quản lý kênh phân phối .19

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.27

1.2.1. Bình luận các nghiên cứu liên quan .27

1.2.2. Bình luận các mô hình nghiên cứu liên quan.29

1.2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất.31

1.2.4. Quy trình nghiên cứu .33

1.2.5. Thực tiễn hoạt động phân phối sản phẩm điện thoại trên thị trường Việt Nam34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY