Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, các chính sách kinh tế tài chính, các chế độ, thể lệ về kế toán đã có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Điều này một mặt đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh thuận lợi. Mặt khác, cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán hợp lý, khoa học phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của kế toán.Căn cứ vào đặc điểm của nghành dịch vụ vận tải và thực tế công tác kinh doanh của công ty, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, toàn bộ phần hành kế toán được tập trung tại phòng kế toán, các bộ phận sản xuất kinh doanh không tổ chức bộ máy kế toán riêng. Tức là từ việc thu thập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo tài chính đều được tiến hành và thực hiện tại phòng kế toán của công ty.Hình thức tập trung này tạo điều kiện để kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó đảm bảo cho việc xử lý các thông tin kế toán được kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá nâng cao năng suất lao động kế toán.

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, các chính sách kinh tế tài chính, các chế độ, thể lệ về kế toán đã có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Điều này một mặt đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh thuận lợi. Mặt khác, cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán hợp lý, khoa học phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của kế toán.

Căn cứ vào đặc điểm của nghành dịch vụ vận tải và thực tế công tác kinh doanh của công ty, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, toàn bộ phần hành kế toán được tập trung tại phòng kế toán, các bộ phận sản xuất kinh doanh không tổ chức bộ máy kế toán riêng. Tức là từ việc thu thập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo tài chính đều được tiến hành và thực hiện tại phòng kế toán của công ty.

Hình thức tập trung này tạo điều kiện để kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó đảm bảo cho việc xử lý các thông tin kế toán được kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá nâng cao năng suất lao động kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY