Luận văn Hoàn thiện hoạch định nhân lực công ty TNHH điện tử y tế Meditronic

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.VI

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Đóng góp mới của đề tài . 5

7. Kết cấu của luận văn. 6

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP . 7

1.1. Bản chất của hoạch định nhân lực. 7

1.1.1. Các khái niệm . 7

1.1.2. Vai trò của hoạch định nhân lực . 9

1.2. Nội dung hoạch định nhân lực.11

1.2.1. Phân tích mục tiêu phát triển doanh nghiệp .11

1.2.2. Xác định cầu nhân lực.13

1.2.3. Xác định cung nhân lực.16

1.2.4. Cân đối cung cầu nhân lực .18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạch định nhân lực.20

1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY