Luận văn Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại công ty CP đầu tư kinh doanh tổng hợp D & C

LỜI CAM ĐOAN. 0

DANH MỤC HÌNH . 7

DANH MỤC SƠ ĐỒ. 9

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .10

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG.11

1.1. Lý do chọn đề tài .11

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu .12

1.3. Mục tiêu nghiên cứu .17

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.18

1.5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.18

1.6. Phương pháp nghiên cứu .19

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.20

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI .21

2.1. Khái quát chung về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp .21

2.1.1. Các khái niệm.21

2.1.2 Phân loại hệ thống thông tin kế toán với doanh nghiệp .22

2.1.2.1 Phân loại hệ thống thông tin kế toán theo chức năng .22

2.1.2.2 Phân loại hệ thống thông tin kế toán theo phương thức xử lý:.22

2.1.3 Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp .23

2.1.4 Sự phát triển hệ thống thông tin kế toán.24

2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin kế toán .24

2.3 Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp kinh

doanh thương mại .26

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.26

2.3.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo các chu trình kinh doanh.27

2.3.2.1. Chu trình chi tiêu .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY