Luận văn Hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu tại công ty xăng dầu Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CÁM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.vi

MỤC LỤC.vii

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU .1

Phần thứ 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.6

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI XĂNG DẦU .6

1.1. Những vấn đề lý luận về hệ thống phân phối.6

1.1.1. Khái niệm hệ thống phân phối hàng hóa.6

1.1.2. Đặc điểm hệ thống phân phối .7

1.1.3. Chức năng, tầm quan trọng của hệ thống phân phối.7

1.1.3.1. Chức năng hệ thống phân phối: .7

1.1.3.2. Tầm quan trọng hệ thống phân phối: .8

1.1.4. Bản chất của hệ thống phân phối: .9

1.1.5. Cấu trúc và phân loại hệ thống phân phối.10

1.1.6. Các thành viên của hệ thống phân phối hàng hóa.14

1.1.7. Các tổ chức bổ trợ .15

1.1.8. Các tác lực cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động phân phối: .15

1.2. Hệ thống phân phối của Công ty xăng dầu Thanh Hóa .15

1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm.15

1.2.2.Đặc điểm của các chủ thể tham gia kênh phân phối của Công ty.16

1.2.2.1.Nhà cung cấp.16

1.2.2.2.Tổng đại lý, đại lý .17

1.2.2.3.Người tiêu dùng .17

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hệ thống phân phối của Công ty.17

1.2.3.1. Môi trường kinh doanh vĩ mô .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY