Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý – Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục các sơ đồ . vi

Mục lục. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu: .1

3. Đối tượng nghiên cứu: .2

4. Phạm vi nghiên cứu: .2

5. Phương pháp nghiên cứu: .2

6. Cấu trúc luận văn:.2

PHẦN II: NỘI DUNG.3

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.3

1.1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ.3

1.1.1. Khái niệm: .3

1.1.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ.6

1.1.3. Các loại kiểm soát: theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa nghiên cứu.22

1.1.4 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ .23

1.1.5 Nội dung quy trình và thủ tục kiểm soát các nghiệp vụ cơ bản phát sinh tại

doanh nghiệp. .24

1.2 . Trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ.29

1.2.1 Hội đồng quản trị.29

1.2.2 Nhà quản lý. .29

1.2.3 Kiểm toán viên nội bộ. .29

1.2.4 Nhân viên. .30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY