Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Chi nhánh Thông tin Di động Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN . i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH .v

DANH MỤC BẢNG. vi

MỤC LỤC. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Sự cần thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của Luận văn.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNGKÊNH PHÂN

PHỐI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG .6

1.1. Lý luận cơ bản về dịch vụ viễn thông .6

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về dịch vụ.6

1.1.2. Dịch vụ viễn thông .8

1.2. Lý luận về hệ thống kênh phân phối dịch vụ viễn thông .11

1.2.1. Kênh phân phối .11

1.2.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kênh phân phối dịch vụ viễn thông .23

1.3. Mô hình đánh giá sự hài lòng của nhà bán lẻ về hệ thống kênh phân phối dịch

vụ viễn thông.28

1.3.1. Giới thiệu chung.28

1.3.2.Các mô hình nghiên cứu liên quan.29

1.3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY