Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ di động Viettel trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.x

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .3

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.4

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN.6

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA.

1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA .7

1.1.1 Khái niệm kênh phân phối .7

1.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối.9

1.1.3 Cấu trúc kênh phân phối .11

1.1.4 Tổ chức kênh phân phối.13

1.1.5 Các dòng chảy trong kênh phân phối.15

1.2 HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA.17

1.2.1 Lựa chọn các thành viên tham gia kênh phân phối.17

1.2.2 Xác định số lượng trung gian trong kênh phân phối.21

1.2.3 Xây dựng những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối.22

1.2.4 Điều kiện và trách nhiệm các thành viên trong kênh.23

1.2.5 Kích thích các thành viên của kênh phân phối.24

1.2.6 Cải biến các kênh phân phối hiện tại theo hướng lý tưởng.25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY